Menu

Twitter feed Omroep P&M

Opruimers van zwerfafval gezocht

11 augustus 2020

In Meijel wordt gezocht naar extra vrijwilligers die mee willen helpen om zwerfaval in een aangewezen gebied in Meijel op te ruimen.

Sinds 2019 is Meijel Schoon actief. Het doel is om Meijel zwerfafvalvrij te maken en aandacht te vragen voor de ‘plastic soep’. Om dit doel te bereiken hebben zij een aantal acties uitgezet. Zo wordt er voorlichting gegeven en verzorgen zij materialen zoals handschoenen en grijpers. Jaarlijks worden circa 2000 zakken zwerfafval in Meijel opgehaald. Het bestaat voor een groot deel uit blikjes, plastic drankverpakkingen, sigarettenpeuken en -verpakkingen, maar ook andere verpakkingen.


Om het gebied in én rondom Meijel volledig af te dekken en ook sloten, kanalen en toegangswegen zwerfafval vrij te maken, zijn extra vrijwilligers nodig. Mensen die mee willen doen kunnen zich melden door te mailen naar meijelschoon@dorpsoverlegmeijel.nl.