Menu

Twitter feed Omroep P&M

Oude bieb krijgt nieuwe invulling

10 december 2018

De gemeente heeft de voormalige bibliotheek in Panningen verkocht. De koper van het pand is Beparma B.V. uit Helden. De koper heeft het gebouw gekocht met het oogmerk duurzaamheidsinitiatieven in Peel en Maas een kans te geven zich op een goede locatie te presenteren en de huisvestingskosten betaalbaar te houden. De stichting Regionaal Duurzaamheidscentrum (RDC) heeft de intentie uitgesproken zich in de oude bieb te willen vestigen.

Sinds de bibliotheek van Panningen in 2015 verhuisd is naar het Huis van de Gemeente, heeft het pand op de hoek van de Patersstraat / Schout van Merwijckstraat nagenoeg leeg gestaan. Omroep P&M was de enige huurder in het pand. In mei 2017 heeft de gemeente besloten om de voormalige bieb te koop aan te bieden met een minimale vraagprijs van € 280.000,-

In de tweede helft van 2017 werd duidelijk dat er een gegadigde was die het pand onder de gestelde criteria wilde kopen. De uiteindelijke verkoop van het pand heeft enige tijd op zich laten wachten. Allereerst zijn er het afgelopen jaar gesprekken geweest over de parkeerplaatsen en een niet eerder gevonden olietank.

De belangrijkste oorzaak waarom de verkoop op zich heeft laten wachten waren echter de gesprekken tussen de gemeente en de beoogde koper over de huisvesting van Omroep P&M. Tot aan de verhuizing van de bieb naar het Huis van de Gemeente, was de lokale omroep gehuisvest in een gedeelte van de kelder van het pand. Na de verhuizing van de bieb is de gehele kelder in gebruik genomen en is de redactie van de omroep naar de begane grond verplaatst, waar wél daglicht aanwezig is. Zowel de gemeente als de initiatiefnemer hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich genomen om de omroep méér ruimte te bieden dan in de eerder gestelde criteria stond. Mede door een financiële bijdrage van de gemeente is het mogelijke gemaakt dat de omroep tot 2029 gehuisvest kan blijven in de voormalige bieb en gebruik kan maken van de gehele kelderverdieping en een gedeelte van de begane grond. Hiervoor is een nieuw huurcontract opgesteld.

Het RDC hoopt om begin januari te starten met het inrichten van de presentatieruimte waarin van eenvoudige isolatie tot warmtepompen in meerdere variaties een plaats krijgen.