Menu

Twitter feed Omroep P&M

Peel en Maas komt ondernemers en inwoners tegemoet

12 februari 2021

De gemeente Peel en Maas wil met een aantal compensatiemaatregelen voor ondernemers, verenigingen en inwoners de financiële pijn door de coronacrisis iets verzachten. Vorig jaar trof de gemeente ook al deze maatregelen.

Zo hoeven diverse accommodaties die gehuurd worden van de gemeente (gedeeltelijk) geen huur te betalen. Ook worden de legeskosten voor de horeca in de gemeente uitgesteld. Huur hoeft ook niet betaald te worden door horecaondernemers die terrassen op gemeentegrond hebben. De BsGW, die gemeentelijke belastingen int, zal maatwerk toepassen voor de belastingverplichtingen voor ondernemers die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben.

Ondernemers worden verder nog geholpen, doordat er dit jaar 25 procent minder reclamebelasting wordt geïnd. Peel en Maas vult het bedrag aan tot 100 procent. Dat bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het Centrummanagement dat weer kan zorgen voor een extra stimulans voor ondernemers. De gemeente gaat ten slotte soepel om met subsidies die al zijn verstrekt aan geplande activiteiten die nu door corona niet door kunnen gaan en toch al kosten hebben moeten maken.

"We benadrukken normaals hoeveel bewondering en waardering we hebben voor hoe iedereen in Peel en Maas omgaat met deze coronasituatie. De meesten zetten zonder veel morren de schouders eronder. Iedereen is het wel eens zat, maar het is niet anders en we doen het voor en met elkaar", schrijft het college van burgemeester en wethouders. "We hopen snel weer wat licht aan het eind van de tunnel te zien."