Menu

Twitter feed Omroep P&M

Peel en Maas van aardgas af: 'Enorme uitdaging'

22 juni 2021

De gemeente Peel en Maas staat voor een 'enorme uitdaging' om de woningen in de gemeente van het aardgas te krijgen. Dat zegt wethouder Paul Sanders.

Het is de bedoeling dat alle huizen en gebouwen in Nederland in 2050 op een andere manier verwarmd worden. Dat is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Maatwerk
Volgens wethouder Sanders is het complexer voor Peel en Maas, omdat het een plattelandsgemeente is. "Dat betekent dat woningen en wijken verder uit elkaar liggen. Je kunt collectief daardoor weinig doen. We kijken nu naar een stuk maatwerk." Zo zijn er ook individuele mogelijkheden, zoals een waterpomp of een combinatie van een warmtepomp met een cv-ketel. Ook behoort groengas of waterstof tot een mogelijke oplossing.

Restwarmte
Verder wordt in kaart gebracht welke bedrijven in de gemeente restwarmte hebben die niet wordt gebruikt. Dat kunnen fabrieken zijn waar restwarmte via de schoorsteen verdwijnt, terwijl die mogelijk gebruikt kan worden voor het verwarmen van gebouwen via een warmtenet. Er bestaat overigens al een warmtenet in de gemeente, namelijk WarmteKoude-net Panningen. De initiatiefnemers onderzoeken de haalbaarheid en hebben onlangs onder de inwoners een peiling gehouden.

Enquête
De gemeente gaat binnenkort ook haar inwoners, ondernemers en gebouweigenaren betrekken bij de warmtetransitie. Dat wordt gedaan met een enquête waarmee ze kunnen aangeven welke ideeën, aandachtspunten en zorgen zij hebben bij de overstap van aardgas naar een andere manier van verwarmen. Die input wordt gebruikt om tot oplossingen te komen.

Warmtevisie
In een warmtevisie, die in december aan de raad wordt voorgelegd, zullen alleen nog hoofdlijnen staan hoe wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Op die manier wil de gemeente ruimte geven aan oplossingen. Daarna wordt de warmtevisie elke vijf jaar bijgesteld. In de uitvoeringsplannen wordt concreter ingegaan op de oplossingen.

Het is nog niet bekend wanneer de enquête open staat.

Foto: Unsplash