Menu

Twitter feed Omroep P&M

Peel en Maas zet in op extra stallensloop

28 april 2021

De gemeente Peel en Maas wil het aantal varkens- of kippenstallen nog meer terugdringen door de zogenoemde win-winregeling uit te bereiden. De regeling houdt in dat ondernemers die stoppen met intensieve veehouderij in de buurt van een kern in ruil daarvoor een nieuwe woning mogen realiseren.

De gemeente heeft besloten dat er tot 1 januari 2025 nog maximaal twintig extra woning en in plaats van een stal kunnen komen. Met die regeling verdwijnen naar schatting bijna 30.000 m2 aan stallen. Met de uitbreiding hoopt de gemeente dat er nog eens 30.000 m2 stallen weggaan aan de rand van de kernen.

Van de agrarische ondernemers die gebruikmaken van de regeling wordt de vergunning ingetrokken en worden de stallen van het bedrijf gesloopt. De win-winregeling maakt het volgens de gemeente voor de boeren makkelijker om hun bedrijf te beëindigen. Ondernemers van tien intensieve veehouderijen deden dat al de afgelopen jaren.

Met het verdwijnen van de stallen wil Peel en Maas verloedering van het buitengebied of risico op ondermijnende activiteiten in leegstaande stallen voorkomen. Ook zorgt het saneren van een intensieve veehouderij voor een verbetering van het woon- en leefklimaat in de buurt. Nu zorgen stallen vaak nog voor geurhinder in het dorp.

Dat hoeft echter niet te betekenen dat altijd alle stallen worden gesloopt. "Wij blijven net als de afgelopen jaren samen met ondernemers zoeken naar een oplossing die past bij hun situatie, zoals bijvoorbeeld omschakeling naar een paardenhouderij of naar maatschappelijke activiteiten", licht wethouder Rob Wanten toe.