Menu

Twitter feed Omroep P&M

Plattelandscoöperatie Peel en Maas blijft groeien

26 augustus 2015

Plattelandscoöperatie Peel & Maas is uitgegroeid tot één van de grootste agrarische en agrarische natuur- en landschapscoöperatie in Limburg met het toetreden van het 400e lid.

Plattelandscoöperatie Peel & Maas is uitgegroeid tot één van de grootste agrarische en agrarische natuur- en landschapscoöperatie in Limburg met het toetreden van het 400e lid. De coöperatie bestaat vier dit jaar haar 20-jarig bestaan. Ze vormt in Noord- en Midden-Limburg actief een brug tussen boerderij en maatschappij en zet zich in om deze brug verder te versterken.

400e lid
Tijdens de feestelijkheden rond het jubileum kreeg het 400e lid, Giel van Herten en zijn vrouw Lianne, uit handen van voorzitter Anton Gijsen een veldboeket die gesponsord is door Zorgtuinderij Kaate en een aardbeienvlaai. Van Herten runt in Grathem een gemend bedrijf met fruitteelt eneen varkenshouderij.

20-jarig bestaan
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio begon in 1995 als ‘Milieucoöperatie Peel en Maas’, een groep agrariërs die op een proactieve manier invulling wilden geven aan de wetgeving van de overheid. Er waren verschillende werkgroepen, die zich richtten op bijvoorbeeld intensieve veehouderij, de plantaardige sector of PR. Later kwamen er ook externe opdrachten binnen, waardoor het meer een adviesbureau werd voor agrarische ondernemers, overheden en anderen. Dat was ook één van de redenen waarom de naam in 2010 werd veranderd naar Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio, in de volksmond gewoon ‘Plattelandscoöperatie’.

De Plattelandscoöperatie vindt het belangrijk om verbindingen te leggen tussen agrariërs en de samenleving, de spreekwoordelijke brug tussen boerderij en maatschappij. Ze vormt een streekloket op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en landschap. Ze tracht dit te doen door uitvoering te geven aan projecten waar zowel landbouw als landschap voordeel bij hebben. De coöperatie laat bijvoorbeeld de burger kennis maken met de boerderij, biedt ondersteuning bij de zichtstal en helpt bij het organiseren van open dagen. Aandacht voor het natuurlandschap is er, door verschillende wandelnetwerken die onder coördinatie van de Plattelandscoöperatie zijn uitgerold. Bovendien is er een landschapsarchitect in huis, die zorgt voor een landschappelijke inpassing en integratie van agrarische bedrijven in de omgeving en zicht heeft op agrarisch natuurbeheer. Leden krijgen korting op verschillende plannen en profiteren van het agrarische lobbywerk van de Plattelandscoöperatie.

Het werkgebied van de Plattelandscoöperatie wordt gevormd door de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Nederweert, Weert, Beesel, Venlo en Leudal – maar ook projecten buiten deze gemeenten doen zich voor.