Menu

Twitter feed Omroep P&M

Politieaffaire: 'Werkcultuur politieteams verschilde enorm'

5 november 2021

De samenvoeging van de politieteams Helden/Panningen en Horst aan de Maas heeft er mede bijgedragen aan het normoverschrijdend gedrag binnen het basisteam Horst/Peel en Maas. De werkcultuur van de twee teams die samen moesten gaan werken verschilden enorm van elkaar.

Dat komt naar voren in een verklarend onderzoek naar de gang van zaken binnen het politieteam.

Misstanden
Waarnemend politiechef Inge Godthelp-Teunissen besloot juni vorig jaar om een onderzoeksbureau in te schakelen om te laten onderzoeken hoe het mis kon gaan binnen het politiebasisteam. De misstanden kwam in 2019 aan het licht. Vijf politiemensen werden ontslagen, omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en/of misbruik van bevoegdheden. Vier anderen kregen lichtere straffen.

Informeel leiderschap
Volgens het rapport kon de situatie uit de hand lopen, omdat de leiding tekortschoot aan aandacht geven, continuïteit, begeleiding, sturing en begrenzingen op de uitvoering van werkzaamheden. Ook de landelijke reorganisatie droeg negatief bij aan de situatie. Zo zou er volgens het onderzoek ruimte voor informeel leiderschap, het uitsluiten van medewerkers, gevoel van veiligheid en de mogelijkheid om bevoegdheden te misbruiken zijn ontstaan.

Cowboygedrag
Daarbij zou er bij de vorming van het basisteam Horst/Peel en Maas in 2013 een sterke beeldvorming over elkaar zijn. Medewerkers van Panningen spraken zelfs over cowboygedrag van hun collega's uit Horst. Andersom werd Panningen gezien als een 'ingeslapen team'. Ook startte er in Panningen op het moment van samengaan een onderzoek naar aanleiding van en melding. De leiding zou signalen van een medewerker dat een student van het team een relatie had gehad met een collega genegeerd hebben. Dat onderzoek riep bij teamleden van Horst het gevoel op dat het team in Panningen de zaakjes niet op orde had. 

Lering trekken
"We trekken lering uit wat er is gebeurd binnen het basisteam", reageert waarnemend politiechef Inge Godthelp. "Die ervaringen gebruiken we om verbeterd met elkaar samen te werken binnen onze politie-eenheid. Een andere manier van leiderschap, waarin meer balans is tussen mens en resultaat. Daarom is het goed dat dit verklarend onderzoek er nu ligt."

Voor het onderzoek werden 40 interviews afgenomen met huidige en oud-medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen bij het team Horst/Peel en Maas. Het onderzoek werd van februari tot nu gedaan.