Menu

Twitter feed Omroep P&M

Politiek Beesel wil schoolgebouw Het Spick niet bij kerk

11 oktober 2021

Het nieuw schoolgebouw van Het Spick in Beesel komt niet bij de kerk te liggen. Dat heeft de voltallige raad bepaald.

Het CDA, VLP, Beeselse Lijst en Samen Verder namen daarover maandagavond unaniem een gezamenlijke motie aan.

Vier locaties
De gemeente heeft samen met Onderwijsstichting Kerobei en Blie in Beesel Drakedörp vier locaties laten onderzoeken. Het gaat om sportpark De Solberg, omgeving gymzaal, de huidige schoollocatie en omgeving kerk. De vier partijen hebben nu een streep gezet door de locatie bij de kerk aan het Kerkplein. Wat de precieze reden daarvan is, is niet bekend.

Nieuwbouw
Verder wil de raad dat er alleen gekeken wordt naar nieuwbouw en dus niet renovatie van het huidige schoolgebouw. Ook wordt voorgesteld om te onderzoeken of kinderopvang en dagbesteding voor ouderen ondergebracht kunnen worden in het nieuwe schoolgebouw. Dat ziet wethouder Bram Jacobs wel zitten. "Het is niet de vraag óf maar hoe we dat gaan doen. Het zijn twee elementen die wat ons betreft een toegevoegde waarde hebben."

Lees ook: Nieuwe school in Beesel

Het schoolgebouw van Het Spick is verouderd en voldoet niet meer aan de landelijke normen voor een frisse school. Het gebouw aan de Kerkstraat is bovendien te groot voor het huidig en toekomstig aantal kinderen.


Foto: Kerobei