Menu

Twitter feed Omroep P&M

Politiek vertrouwt bevolking niet?

Tijdens het eerste politieke debat dat vanmorgen plaatsvond tussen de lijsttrekkers van de zes partijen, was de toon meteen scherp. De thema’s waren veiligheid en digitale referenda.

Het eerste thema betrof veiligheid. De afgelopen jaren en met name de laatste weken zijn er verschillende ongelukken gebeurd in het centrum van Helden, Panningen en Kessel. Al deze ongelukken vonden plaats op drukke plekken waarbij ook veel voetgangers en terrassen aanwezig zijn. Wim Hermans van het CDA verweet wethouder Paul Sanders van de VVD dat er niet adequaat gereageerd is om de verkeerssituaties veiliger te maken. Sanders gaf op zijn beurt aan dat er eerst een dialoog met de omgeving en de ondernemers gestart is om te kijken naar de te nemen maatregelen en dat er nu wordt doorgepakt.

Het volgende thema was het digitale referendum en of dat in Peel en Maas ingezet moet worden bij onderwerpen waar een grote verdeeldheid over is. Dit onderwerp deed veel stof opwaaien. Aan tafel zaten Ton Hanssen van de partij Hanssen, Peter Craenmehr van AndersNu en Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks. Primowees gaf aan dat zij geen heil zag in het referendum. Stellingen zijn te vereenvoudigd en halen de nuance uit het debat. Zij wil juist dat mensen met elkaar in gesprek gaan en dat uit de dialoog een oplossing voort komt. Ook Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan geen heil te zien in het referendum. De mensen die in het college en in de gemeenteraad zitten, zijn al gekozen door het volk en zij moeten de mening van het volk goed kunnen vertegenwoordigen. Ton Hanssen is een hele andere mening toebedeeld. Hij is juist een groot voorstander van het referendum. De bevolking is heel goed in staat om zelf een gedegen mening te vormen over onderwerpen en elke mening is een mening. Door juist veel verschillende meningen te hebben, krijg je ook nuancering.

Ook werden de tafelleden gevraagd of zij bereid zijn om plaats te nemen in het college. Craenmehr is daartoe pas bereid wanneer zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen minimaal vier zetels in de gemeenteraad krijgen. Toch nuanceerde Craenmehr dat hij wel bereid zou zijn om mee te doen in de coalitie wanneer er een beroep op hem gedaan zou worden.