Menu

Twitter feed Omroep P&M

Politiek


Filteren op datum:
        

PvdA/Groenlinks wil aandacht voor huurbevriezing

Gepubliceerd op: 24-04-2019 16:21

Huurders die een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens kunnen voor bevriezing van de huur in aanmerking komen. De fractie van PvdA/Groenlinks vraagt aan het college hier aandacht aan te schenken.
Lees verder

Onderzoek naar hoogspanningstracé

Gepubliceerd op: 18-04-2019 15:30

Er komt een onderzoek naar het verkabelen van het hoogspanningstracé Kessel en Kessel-Eik. Het college van de gemeente Peel en Maas heeft netbeheerder TenneT daartoe verzocht. De vraag is wat de beste route is voor een alternatieve tracé onder de grond en wat het gaat kosten.

Inwoners maken zich zorgen over de gezondheidssituatie. Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een tot ongeveer twee maal hogere kans hebben om deze ziekte te krijgen dan andere kinderen.

Het tracé Kessel en Kessel-Eik is door de overheid aangewezen als traject voor verkabeling. Echter zijn de kosten hoog. Per kilometer bijna een miljoen euro.

CDA-raadslid Roel Boots uit Kessel heeft de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik al verschillende keren op de politieke agenda gezet. Boots laat weten blij te zijn dat het college een haalbaarheidsonderzoek heeft aangevraagd. "We hebben tijdens de raadsvergadering in maart zelfs aangegeven dat indien het college geen haalbaarheidsonderzoek zou aanvragen, het CDA dit via een motie zou willen afdwingen. Vanzelfsprekend zouden we dan steun bij andere fracties zoeken. Een motie is voorlopig dus niet meer nodig en dat scheelt kostbare tijd. Veel mensen in Kessel en Kessel-Eik maken zich zorgen over de hoogspanningslijnen. Enerzijds omdat er zorgen zijn over de mogelijke gezondheidsrisico's en anderzijds omdat hoogspanningslijnen door dorpskernen de leefbaarheid niet bepaald ten goede komt. Mensen zijn toe aan concrete stappen en duidelijkheid van de gemeente. Een haalbaarheidsonderzoek is dus een mooie eerste stap."
Lees verder

Raad akkoord met nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

Gepubliceerd op: 17-04-2019 09:07

De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op drie plekken in de gemeente kunnen complexen komen voor maximaal 400 personen.
Lees verder

Burgemeester in Straatsburg

Gepubliceerd op: 03-04-2019 10:27

In Straatsburg is dinsdag het driedaagse congres van de Raad van Europa van start gegaan. Burgemeester Delissen is lid van de Nederlandse delegatie voor lokale en regionale overheden en presenteerde dinsdag een rapport over nepotisme dat vrijwel unaniem werd aangenomen.
Lees verder

Fred Bongers in algemeen bestuur Waterbelang Limburg

Gepubliceerd op: 22-03-2019 13:08

Fred Bongers uit Meijel is gekozen in het algemeen bestuur van het Waterbelang Limburg. Hij was de lijsttrekker van Waterbelang Horst-Helden-Beesel en kreeg 3367 stemmen in Peel en Maas.
Lees verder

Meer Politiek