Menu

Twitter feed Omroep P&M

Prisma gaat Gezonde Basisschool van de Toekomst invoeren

12 februari 2019

Stichting Prisma gaat op twaalf scholen ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ invoeren. Onderzoek toont aan de kinderen die meedoen aan dit programma meer bewegen, gezonder eten en een beter gewicht hebben. Daarnaast ervaren leerkrachten en leerlingen minder conflicten en pestgedrag in de klas. De ontwikkeling wordt in samenwerking met MOVARE in Parkstad opgepakt.

Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool CaRe, is vanuit de Universiteit Maastricht projectleider van de Gezonde Basisschool van de Toekomst: “Het experiment startte in 2015 binnen MOVARE op vier scholen: de twee ‘voeding-en-beweegscholen’ waar alles werd geïntroduceerd, twee beweegscholen waar alleen sport, spel en cultuur wordt aangeboden. Vervolgens doen er vier scholen mee in het onderzoek waar niets veranderde, de zogeheten ‘controlescholen’ In totaal doen er 1676 kinderen mee aan het onderzoek gedurende de eerste twee jaar.

Joke Zwanenburg, Voorzitter College van Bestuur a.i. Stichting Prisma: “We zijn op werkbezoek geweest bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) en waren erg onder de indruk van de nauwe samenwerking tussen de school en kinderopvang. Ook vonden we het heel bijzonder te zien dat gezondheid en welzijn succesvol zijn ingebouwd in de schooldag. We hebben toen het plan opgevat om ook zelf aan de slag te gaan met onderdelen van GBT. Gesprekken met de twaalf scholen die onder Prisma vallen, lokale bedrijven, de gemeente Peel en Maas, Provincie en de Universiteit Maastricht hebben vervolgens geresulteerd in het project ‘Lekker in je vel’. Binnen dat project gaan we het GBT-programma invoeren binnen onze scholen.”

Wethouder Wim Hermans van Peel en Maas over de stap van Stichting Prisma: “Het is heel mooi te zien hoe Prisma, vanuit hun eigen visie, het welzijn van de kinderen in Peel en Maas in de brede zin stimuleert. Als gemeente steunen wij onze lokale partners en sluiten wij aan bij dit samenwerkingsverband ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen in Peel en Maas.’’