Menu

Twitter feed Omroep P&M

Raad Beesel akkoord met repareren scheur zwembad

8 maart 2021

De gemeenteraad in Beesel heeft 199.000 euro beschikbaar gesteld om het ondiep zwembad in zwembad De Bercken in Reuver te vervangen. In het ondiepe bad is scheurvorming ontstaan. Het college stelt voor om het gehele bassin te vervangen. De fractie Samen Verder vond dat het probleem urgentie vraagt en dat er snel een oplossing moest komen.

De VLP en de Beeselse Lijst wilden verder kijken dan de scheur. Zo werd een voorstel gedaan voor een duurzaamheidsinvesteringen in de toekomst. Een amendement van de Beeselse Lijst werd verworpen. De VLP was van mening dat als het ondiepe bad nu voor 2,5 ton vervangen wordt, de kans groot is dat je over twee jaar het samen met het diepe bad nog eens moet doen.

Vervangend portefeuillehouder Marcel Roelofs is blij met de keuze van de raad om het bad aan te pakken: ‘Met elkaar houden we het zwembad in stand’, zo zei hij na afloop van het debat.