Menu

Twitter feed Omroep P&M

Raad beslist over plannen renovatie basisscholen

8 juni 2021

De raad van Peel en Maas wil per school bepalen wat de uitvoering van de voorgenomen plannen gaat worden. De plannen zijn vastgelegd in een zogenoemd integraal huisvestingsplan (IHP) van de basisscholen in de gemeente.


Daarin staat onder andere welke schoolgebouwen de komende jaren kunnen worden gerenoveerd of mogelijk nieuwbouw krijgen.

Verrassingen
PvdA/GroenLinks vond aanvankelijk de rol van de gemeenteraad te minimaal binnen het IHP. "Als we daarmee akkoord zouden gaan, kunnen we net als de Odaschool maanden geleden voor verrassingen komen te staan", zegt fractievoorzitter Annigje Primowees. Het amendement van de VVD en het CDA om de raad eerder te laten betrekken bij het besluit van een plan werd unaniem aangenomen.

Invulling grond
Twee moties van de VVD en PvdA/GroenLinks voor de invulling van de grond of schoolgebouwen die door de plannen vrij zouden komen, werden tijdens de raadsvergadering ingetrokken. De VVD stelde voor om op de voormalige locatie van basisschool De Pas in Helden woningen door een commerciële partij te laten bouwen voor starters en/of ouderen. Het geld dat die verkoop mogelijk zou opleveren kan dan volgens de partij gebruikt worden voor de onderwijshuisvesting. "Wat doen we als we tekort komen", vroeg CDA-fractievoorzitter John Timmermans zich af.

Moties
PvdA/GroenLinks had ook een idee om op de vrijgekomen locaties sociale woningen te laten bouwen. "Ik droom nooit van waar de VVD altijd van droomt: geld verdienen", reageert Primowees. "Voor onze partij heeft niet de prioriteit wat we verdienen en in welk potje het gestopt wordt." Beide partijen kregen door dat de moties niet op steun kon rekenen en trokken daarom de moties in.

Grondpolitiek
Volgens Primowees moet de raad samen grondpolitiek uitwerken. "Daarmee kunnen we deze moties voorkomen. Dan hoef je niet te debatteren als er vierkante centimeter grond vrijkomt over hoe dat ingevuld moet worden."

Lees ook: Forse investeringen schoolgebouwen Peel en Maas

Scholen die de komende jaren in aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw zijn basisscholen de FavoRiet in Panningen, De Diamant in Baarlo, De Kemp in Egchel, de Liaan in Helden en de Horizon in Grashoek. Onderzoek moet uitwijzen of renovatie of nieuwbouw geschikt is. In een businesscase wordt het plan vastgelegd. De raad beslist vervolgens of dat doorgaat.