Menu

Twitter feed Omroep P&M

Raad stelt beleidskaders coronafonds op

8 juli 2020

Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek te over de beleidskaders voor een in te stellen coronafonds. Het college stelde onlangs voor om een steunfonds van €1.000.000 in te zetten ten laste van de algemene reserve.

In een motie laten VVD en PvdA/GroenLinks weten dat er volgens de partijen onvoldoende duidelijkheid is waar dit geld voor bestemd is. 


Dit voorjaar riep de gemeente een corona steunfonds van € 500.000 in het leven voor verenigingen en stichtingen die als gevolg van de coronacrisis in zodanige financiële problemen komen dat hun voortbestaan in gevaar komt. Voor 2021 wordt dit fonds aangevuld tot € 1,5 miljoen.