Menu

Twitter feed Omroep P&M

Roering over Veersepad 13 Kessel

13 februari 2020

De fractie van lokaal Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het college met betrekking tot de ontwikkelingen van woningbouw aan het Veersepad 13 in Kessel. Op de locatie wil een initiatiefgroep het huidige pand slopen en een nieuw pand bouwen en er wordt een woongroep gebouwd dat niet commercieel is. Uitgangspunt is dat de bewoners er samen wonen, samen voor elkaar zorgen en samen oud worden.

In de brief stelt Lokaal Peel en Maas dat de directe buren zich overvallen voelen door het plan betreffende een zorgcomplex dat ze nooit hadden kunnen verwachten en waar al positief op het principeverzoek gereageerd was toen zij ervan hoorden. De gemeente geeft aan dat het gebruikelijk is dat met initiatiefnemers wordt gesproken om de haalbaarheid van een plan te verkennen. Die verkenningsgesprekken hebben ook plaatsgevonden. ln die gesprekken is volgens het college nadrukkelijk het belang van communicatie met de buurt en de directe buren aangegeven. 

Ook geeft Lokaal Peel en Maas aan dat de buurt zich verbaasd heeft over het feit dat er nu een woning vervangen wordt door hoogbouw en dat dat het historisch aanzicht aantast. Het college geeft aan dat er een oordeel wordt geveld over initiatieven die invloed hebben op (het zicht vanuit) de openbare ruimte. Dat kan vanaf de wegzijde zijn, maar ook vanaf de Maaszijde. 

Verder geeft het college aan dat in het kader van de formele procedures het bestemmingsplan en vergunningentraject nog volledig doorlopen moeten worden.