Menu

Twitter feed Omroep P&M

Tevredenheid over afvalinzameling

28 november 2018

De gemeente Peel en Maas heeft meegedaan aan een benchmarkonderzoek over de afvalinzameling van de gemeente. Hieruit blijkt dat er in Peel en Maas en Horst aan de Maas meer afval wordt gescheiden dan in andere Limburgse gemeenten.

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een jaarlijks initiatief waaraan circa 180 gemeenten meedoen. Dit jaar hebben ook 25 gemeenten van ASL (AfvalSamenwerking Limburg) aan de benchmark light meegedaan. Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand vastgestelde indicatoren hun afvalprestaties vergelijken. De benchmark voor de gemeente Peel en Maas is uitgevoerd voor 8 kernen, waar de nieuwe manier van inzamelen wordt toegepast (dus excl. Meijel, Kessel en Kessel-Eik).

Op dit moment haalt de gemeente 38 kg restafval per inwoner op tegenover gemiddeld 160 kg restafval van andere gemeenten. Het streven is om in 2020 slechts 25 kg restafval per inwoner over te houden.ook het milieupark wordt goed gebruikt. 255 kilogram per inwoner tegen 133 bij andere gemeenten.

De inwoners zijn tevreden over de wijze van afvalinzameling, dat blijkt uit het rapportcijfer van 7,5. Mensen zijn bewust bezig met afvalscheiding en vinden een duurzame leefomgeving belangrijk. Het gros van de inwoners geeft aan dat ze hergebruik van oude spullen en materialen belangrijk vindt. Het afval scheiden kost weinig moeite. Mensen zijn tevreden over het milieupark en over de communicatie. De papieren afvalkalender wordt dan ook veel gebruikt.

Verbeterpunten kunnen nog gevonden worden in het inrichten van meer servicepunten en het beter faciliteren van het inzamelen van grof vuil. Maar overall wordt er goed ingezameld tegen redelijke kosten.