Menu

Twitter feed Omroep P&M

Toch geen Jongeren Ontmoetingsplek in Koningslust

27 juli 2021

In Koningslust komt er toch geen Jongeren Ontmoetingsplek. De gemeente Peel en Maas heeft het plan ingetrokken.

Dat werd gedaan, nadat de initiatiefnemers hadden aangegeven niet meer verder te willen met de realisatie van een JOP aan de Adriaansweg.

Negatieve ervaringen
Omwonenden waren namelijk fel tegen de komst van zo'n ontmoetingsplek. Zo werden er twee bezwaren en een aantal klachten ingediend bij de gemeente. Buurtbewoners hadden namelijk eerder negatieve ervaringen met een JOP in de buurt. Die werd overigens onlangs vernield en vervolgens verwijderd. Met zo'n nieuwe plek verwachten de burgers wederom overlast.

Frustraties
De gemeente ging met elf direct omwonenden, jongeren, het dorpsoverleg en jongeren- en opbouwwerk van Vorkmeer om de tafel. Maar desondanks bleef draagkracht bij de buurtbewoners uit. De jongeren zagen toen ook in dat de voormalige JOP veel negatieve emoties en frustraties los hebben gemaakt bij de omwonenden.

Geen haalbare kaart
De initiatiefnemers concludeerden daardoor dat een nieuwe JOP op de beoogde locatie geen haalbare kaart is. Daarom hebben ze de gemeente laten weten niet verder te willen met dit initiatief.

Volgens de gemeente moet wel worden voorkomen dat er in de toekomst geen enkele jongerenvoorziening gerealiseerd kan worden in Peel en Maas omdat er weerstand is.