Menu

Twitter feed Omroep P&M

Toekomst schoolgebouw Koningslust in volgende fase

31 januari 2019

Tijdens een druk bezochte avond in Dorpshuis De Sprunk in Koningslust hebben inwoners woensdag hun mening gegeven over de invulling van het huidige schoolgebouw. De nieuwe locatie van de school wordt het dorpshuis, waaraan enkele lokalen worden toegevoegd.

Tijdens de bijeenkomst werden vier voorstellen gepresenteerd. Aansluitend werden de 90 aanwezigen verdeeld over zes gesprekstafels, waarbij de voorstellen werden besproken. Middels stickers op een groot vel papier konden de aanwezigen per voorstel kenbaar maken wat zij vonden van de voorstellen. Tijdens de komende verkiezing van de Provinciale Staten worden inwoners van Koningslust nogmaals in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen op een van de voorstellen.

Daarna informeert het Dorpsoverleg de inwoners over de resultaten van de raadpleging. De volgende stap is in gesprek gaan met de gemeente over de realiseerbaarheid van de plannen.