Menu

Twitter feed Omroep P&M

Twee mogelijkheden voor toekomstig gemeenschapshuis Kessel

7 maart 2019

De gesprekken over de toekomstige gemeenschapsaccommodatie in Kessel spitsen zich toe op twee locaties, namelijk de huidige ‘De Paort’ aan de Markt en het gebied van de sporthal en tennisvelden aan de Baarloseweg.

De klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen en andere belanghebbenden – heeft tijdens een bijeenkomst op 21 februari gebrainstormd over de overgebleven locaties. Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de werkgroep MFA Kessel aan de slag gaat met het verder uitwerken van de ‘voors en tegens’ van de overgebleven locaties. Daarnaast wordt het verkeerscirculatieplan meegenomen bij de uitwerking hiervan en vindt er binnenkort een informatiebijeenkomst plaats om de verder uitgewerkte, overgebleven scenario’s, te delen met de inwoners van Kessel.

De noodzaak van een MFA (multifunctionele accommodatie) in Kessel wordt door de klankbordgroep onderschreven. De groep is van mening dat het huidige gemeenschapshuis niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd om alle activiteiten op één locatie te laten plaatsvinden.

Met betrekking tot de scenario’s zijn er een paar aandachtspunten. In de zoektocht naar de meest ideale locatie voor de multifunctionele accommodatie speelt parkeren een belangrijke rol. Gezien de toename van het aantal bezoekers naar het dorp en het tekort aan parkeerplekken is dit een aandachtspunt. Hoewel het voor Kessel een hele krachttoer wordt om de investeringskosten gefinancierd te krijgen, wordt een gezonde exploitatie doorgaans belangrijker gevonden dan de investeringskosten.