Menu

Twitter feed Omroep P&M

  • Burgemeester Delissen heeft zondag de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Ma… twitter.com/i/web/status/1…

Uitspraak stikstof ook invloed in Peel en Maas

9 oktober 2019

De PAS uitspraak die bepaalt dat voor elke ruimtelijke ontwikkeling in beeld gebracht moet worden, wat de uitstoot van stikstof is, houdt ook de gemeente Peel en Maas in een houdgreep. De gemeente heeft besloten om kleine initiatieven toch doorgang te geven.


Omdat formeel bij elke omgevingsvergunning moet worden aangetoond of er gevolgen voor beschermde natuurgebieden zijn, moet de gemeente op dit moment dus ook elke aanvraag voor een omgevingsvergunning aanhouden. Daardoor komen mensen in de problemen komen. Dit varieert van het aanhouden van een hypotheek, tekenen van een koopovereenkomst tot afspraken met aannemers maar ook het al dan niet krijgen van een omgevingsvergunning.

Uit de eerste adviezen van de commissie Remkens en ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gevolgen door stikstof op natuurgebieden kleiner worden naar gelang het project verder van het natuurgebied af ligt in relatie met de hoeveelheid stikstof die wordt geëmitteerd. Boven een bepaalde afstand zijn de negatieve gevolgen verwaarloosbaar.

Er zijn toetsingskaders in de maak waarbij ook de afstand tot het beschermde natuurgebied wordt betrokken. Vooralsnog maakt de gemeente alleen onderscheid in initiatieven met relatief grote gevolgen voor Naura2000-gebieden en initiatieven met relatief klein geachte gevolgen. Omdat de afstand tot een Natura2000-gebied echter wel een rol speelt vormt dit een motivatie om een toestemming voor een project te verlenen ondanks het ontbreken van een toetsingskader hiervoor. Dit moet per geval worden bekeken.