Menu

Twitter feed Omroep P&M

Verduurzaming Kerkeböske afgerond

13 februari 2020

In 2017 werd door de gemeente en de Stichting Gemeenschapshuis Helden een professioneel plan gemaakt voor een betere klimaatbeheersing en verschillende duurzaamheidsmaatregelen.

De raad besloot in oktober 2017 € 332.000 aan subsidie beschikbaar te stellen om dit plan uit te voeren. Hiervan was € 150.000 voor klimaatbeheersing en € 182.000 voor duurzaamheidsmaatregelen. Het bedrag voor de duurzaamheidsmaatregelen wordt vanaf 2021 doorberekend in de huurprijs en in mindering gebracht op de subsidie van het Streekmuseum. De werkzaamheden zijn eind vorig jaar afgerond. De eerste ervaringen met de klimaatbeheersingsinstallatie zijn positief. De genomen duurzaamheidsmaatregelen verminderen de CO2-uitstoot en leiden tot een jaarlijkse besparing van 50% op de energiekosten. De gemeentelijke subsidie is volledig besteed aan de uitvoering van het maatregelenplan.