Menu

Twitter feed Omroep P&M

Verlagen snelheid Molenstraat/Roggelseweg geen optie

25 augustus 2020

De gemeente en provincie gaan kijken of een parkeerverbod op delen van de Molenstraat in Helden tot de mogelijkheden behoort. Dat is tijdens een overleg tussen de partijen besproken. Het initiatief ligt bij de gemeente, zo wordt geschreven in een brief van de provincie.


Eerder kocht de gemeenteraad een woning aan de Molenstraat aan, om in te richten als extra parkeervoorziening.

In een brief van de provincie aan de gemeente wordt geschreven dat het (deels) afbouwen van de Molenstraat en de Roggelseweg zou kunnen leiden tot een betere leefbaarheid op de beide straten. Naast de ontwikkeling van sluipverkeer en de verminderde bereikbaarheid van de kernen heeft de provincie geen aanvullende middelen beschikbaar voor aanpassing van de infrastructuur. Het verlagen van de snelheid op deze weg is dan ook geen optie.

Vooralsnog staat onderhoud aan de Molenstraat en de Roggelseweg volgens het onderhoudsprogramma van de provincie vastgesteld in 2025. In het kader van de versnellingsagenda zou het betreffenden onderhoud mogelijk eerder geprogrammeerd kunnen worden.