Menu

Twitter feed Omroep P&M

Vijftigste Sprokkeling in kader 800 jaar Baarlo

8 oktober 2019

In het kader van de festiviteiten ter gelegenheid van 800 jaar Baarlo verschijnt de vijftigste Sprokkeling van HWG de Borcht. Dit jaar staat deze in het teken van ‘800 jaar Baarlo: Het buurtschap Baerle in 1219’ en het ontstaan van een kerspel in het Ambt Kessel 1369-1402. Deze speciale editie wordt op zondag 20 oktober om 14.00 uur gepresenteerd in Zaal Habets, gelegen aan de Wilhelminastaat 12 in Baarlo. Deze locatie zal tijdens deze gelegenheid ook opgesierd worden door mooie foto’s van beeldhouwsymposium ‘Baarlo Steengoed!’

Het werk biedt een prachtige inkijk in de ontwikkelingen in de samenleving Baerle, inclusief twee tot in detail uitgewerkte complete woninglijsten van 1326 en 1369. Er is geprobeerd een begrijpelijke en toegankelijke Sprokkeling te schrijven over de geschiedenis van de eerste eeuwen van Baarlo, wat toen Baerle werd genoemd. Een overvloed aan bronnen over de periode 1219-1402 is er niet, want het verkeer tussen de mensen, informatie over onroerend goed en vele andere zaken werden in die tijd aanvankelijk meestal mondeling afgedaan.

De lezer wordt binnengeleid in de leen-, cijns- en allodiale wereld van het buurtschap en het kerspel. Begrippen uit de periode van de late middeleeuwen (1300-1500) op het gebied van recht, de agrarische samenleving en het zich ontwikkelende plaatselijke bestuur vragen de nodige aandacht. In de tekst worden de begrippen toegelicht. Daarnaast zijn ze bijeengebracht in een alfabetische woordenlijst. Het bezit en gebruik van grond waren aanvankelijk in de middeleeuwen (500-1500) bepalend voor de rijkdom van de inwoners, maar in de loop van de late middeleeuwen kwamen daar de inkomsten bij uit de lokale handel en de opbrengsten uit vakmanschap. Hoe was een en ander verdeeld in de kleine samenleving? Die vraag beantwoordt het onderzoek aan de hand van een aantal hoofdstukken.

Voor hen die geïnteresseerd zijn in bepaalde historische zaken is per hoofdstuk een notenapparaat toegevoegd met verwijzingen naar bronnen en literatuur. De Sprokkeling vraagt van de lezer de nodige concentratie, soms is zoekwerk in de tekst en in de woordenlijst onvermijdelijk. De auteur heeft gemeend die extra inspanning te mogen vragen, want enige diepgang is gewenst om een goed beeld van het aloude Baerle te kunnen schetsen.