Menu

Twitter feed Omroep P&M

Voorkeursoptie voor verkabeling hoogspanningslijn Kessel en Kessel-Eik

26 augustus 2020

Vanwege een wetswijziging hebben gemeenten en beheerders van het elektriciteitsnet de mogelijkheid om hoogspanningskabels eventueel onder de grond te brengen.

In Peel en Maas is dit eventueel van toepassing op het hoogspanningstracé van Kessel-Eik tot aan Kessel. In de dorpsvisies van beide dorpen staat de wens om de kabels hier onder de grond te brengen.
In april 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven voor een eerste onderzoek (technische haalbaarheidsstudie). Deze haalbaarheidsstudie geeft aan of en waar de hoogspanningslijn onder de grond kan worden gebracht. Ook wordt duidelijk wat de grootste kansen, knelpunten en kosten van dit tracé zijn. In het rapport zijn 3 opties onderzocht. Hieruit is één beste optie naar voren gekomen. In deze optie wordt vóór Kessel-Eik een afbuiging richting het noorden gemaakt. De kabels worden daardoor vooral in landbouwgrond gelegd.

Om deze optie verder te onderzoeken wil het college een zogenaamd basisontwerp maken. In september ligt een voorstel bij de gemeenteraad om het basisontwerp in gang te zetten. Het maken van het basisontwerp duurt ongeveer vijftien maanden.