Menu

Twitter feed Omroep P&M

Vragen over biomassacentrale in Egchel

17 december 2019

De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het college over de komst van de biomassacentrale in Egchel. De partij vraagt of alle benodigde milieu- en omgevingsvergunningen en toestemming voor een wijziging binnen het bestemmingsplan verleend zijn.


Daarnaast vraag de partij of het college op de hoogte is van de uitkomsten van het rapport dat onlangs is verschenen, waarin gesteld werd dat de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof bij een relatief kleine biomassacentrale veel hoger is, dan aanvankelijk werd aangenomen.

Buurtbewoners hebben inmiddels hun ongenoegen geuit over de komst van de centrale. Annigje Primowees vraagt dan ook of de kern is geïnformeerd over de vergunningverlening. Ook wil ze weten waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld. 

De centrale is een initiatief van Wijnen Square Crops om in zijn eigen warmtebehoefte te voorzien.