Menu

Twitter feed Omroep P&M

Vragen over rotonde N275 en Meijelseweg Beringe

19 juni 2020

Raadsleden John Timmermans en Roger Gielen van het CDA hebben vragen aan het college gesteld over de werkzaamheden aan de rotonde N275 in Beringe.

De rotonde was het afgelopen weekend gesloten voor verkeer in verband met werkzaamheden. De raadsleden vragen wat de reden is geweest voor de werkzaamheden en of de rotonde veiliger is geworden. Ghielen en Timmermans zeggen dat de rotonde meer uitnodigt om met een hogere snelheid over de rotonde te gaan en dat dit ten koste gaat van de voetgangers en (brom)fietsers. In de vragen willen de raadsleden weten wanneer de wethouder met een plan komt om het rotonde veiliger te maken.


Volgens de raadsleden verloopt de communicatie tussen de werkgroep veiligheid in Beringe en de gemeente ´erg stroperig en eenzijdig´. Er zou geen overleg zijn geweest met de werkgroep over eventuele aanpassingen. De rotonde is al jaren onderwerp van gesprek. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden geen doorgang vinden vanwege het OLS in Meijel.