Menu

Twitter feed Omroep P&M

VVD wil wekelijks bijpraatmoment met college over coronasituatie

10 januari 2022

VVD Peel en Maas maakt zich grote zorgen over de coronapandemie. De partij wil met een wekelijks bijpraatmoment door het college over de coronasituatie in de gemeente een vinger aan de pols houden.

Fractievoorzitter Teun Heldens heeft in een brief aan het college gevraagd of het college bereid is om de komende vijf weken de raad bij te praten.

Afhangen van maatregelen
Ook stelt de lokale VVD-partij voor om als raad en college tijdens dat overlegmoment na te denken over een weg vooruit. "Veel zal afhangen van de maatregelen die het (nieuwe) kabinet komende week zal aankondigen en hoe de cijfers van besmettingen, maar ook ziekenhuisopnames, zich ontwikkelen", schrijft Heldens.

Weinig speelruimte
De partij beseft dat er voor de gemeente Peel en Maas weinig speelruimte is voor maatwerk. "Maar we willen wel benadrukken dat wij niet de randstad zijn en dat onze inwoners zich bovengemiddeld hebben laten vaccineren om het maximale te doen om zich te wapenen tegen dit duivelse virus." Overigens schrikt de VVD van de cijfers over depressies onder jongeren/studenten. De lokale liberalen willen weten hoe de situatie in Peel en Maas is en wat de gemeente doet om deze jongeren de nodige zorg te geven.

Hoog ziekteverzuim
Daarnaast vraagt Heldens zich af of de gemeentelijke organisatie voorbereid is op een extreem hoog ziekteverzuim van bijvoorbeeld 1 op de 15 medewerkers. Andere punten die hij aanhaalt zijn de getroffen ondernemers. Heldens vraagt of het college bereid is om de getroffen winkeliers waar mogelijk te hulp te schieten.

Ventilatie scholen
Ook de extra maatregelen op het gebied van ventilatie op scholen stipt de politicus uit Meijel aan. "Is er in de (lange) kerstvakantie al van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra maatregelen te nemen op het gebied van ventilatie?" Lokaal Peel en Maas vroeg eerder ook al de aandacht voor ventilatie op scholen. Die partij vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft op dat gebied.

Voldoen aan richtlijnen
In de laatste raadsvergadering van vorig jaar werd een motie van het CDA, de VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas unaniem aangenomen over schone lucht in scholen. Het college heeft de opdracht gekregen om te inventariseren of alle scholen voldoen aan de huidige richtlijnen voor ventilatie. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet het college met mogelijkheden komen om te zorgen dat de desbetreffende scholen wel kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

De raad wil vóór 31 januari geïnformeerd zijn over de stand van zaken.