Menu

Twitter feed Omroep P&M

Werkzaamheden Wijnaerden van start

15 augustus 2018

De werkzaamheden in het ontwikkelingsgebied Wijnaerden in de buurt van Neer gaan van start. Op dinsdag 28 augustus wordt het project officieel gestart door lokale en provinciale bestuurders en minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De winning van bouwgrondstoffen door Kuypers Kessel wordt binnen de gebiedsontwikkeling
Wijnaerden ingezet als motor voor een totale gebiedstransformatie tussen de haven van Hanssum en
het natuurgebied Bouxweerd. Ten behoeve van hoogwaterbescherming wordt er op twee locaties aan de Maas meer ruimte voor de rivier gecreëerd o.a. middels de aanleg van een hoogwatergeul.

Daarnaast vindt er natuurontwikkeling plaats en wordt een intensieve veehouderij in het gebied gesaneerd om recreatieve ontwikkelingen ter plaatse mogelijk te maken. Een project met een meervoudige doelstelling waarbij maatschappelijke meerwaarden worden gecreëerd door middel van zand- en grindwinning.