Menu

Twitter feed Omroep P&M

Woningmarktonderzoek: behoefte aan meer woningen

10 oktober 2019

Er is een woonbehoefte in de kernen van Peel en Maas. Dat blijkt uit de resultaten van een woningmarktonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het gaat om 50 tot 150 extra woningen voor de komende 10 jaar. Verder zijn er tot 2030 zo'n 30 tot 40 woningen per jaar nodig voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De prognoses laten zien dat de gemeente de komende jaren niet te maken krijgt met een krimp. Het aantal inwoners stijgt. Peel en Maas vergrijst, het aantal kinderen neemt af en het aantal paren zonder kinderen en alleenstaanden neemt toe. Er is met name behoefte aan meer appartementen en sociale huurwoningen.

De uitkomsten van het onderzoek door Bureau Stedelijke Planning geven weer dat de gemeente de juiste koers heeft ingezet. Er is ruimte voor groei en de regels zijn opgerekt, waardoor er meer bouwmogelijkheden zijn gekomen. 'Het onderzoek laat zien dat de koers goed is uitgewerkt en dat er qua woningaanbod een inhaalslag is gemaakt', aldus wethouder Rob Wanten.

Het onderzoek beveelt aan om aandacht te besteden aan de huidige voorraad woningen. Veel huizen in de gemeente zijn gebouwd in de jaren 70. Nu zijn er meer alleenstaanden, kleine huishoudens en ouderen. Deze huizen voldoen niet meer en moeten worden aangepast om geschikt te maken. 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van een uitvoeringsplan dat aan het eind van het jaar klaar moet zijn.