Menu

Twitter feed Omroep P&M

Zo wil college Beesel tekort sociaal domein aanpakken

25 mei 2021

Het college van B&W van Beesel wil onder andere dat burgers huishoudelijke hulp zelf gaan betalen mits ze dat kunnen. Dat moet helpen om het financiële tekort in het sociaal domein iets te dichten.

"Wij willen als Beesel vanuit de eigen kracht weer terug naar: waar heb je behoefte aan, daar helpen we je mee. Maar wat je zelf kunt, moet je ook zelf organiseren", zegt burgemeester Bob Vostermans in De Update.

Uitdaging
De gemeente Beesel staat voor een uitdaging om een verwacht tekort van 1,3 miljoen euro in het sociaal domein weg te werken. "De kosten zijn veel hoger dan we vooraf verwacht hadden", geeft Vostermans aan. Volgens hem heeft de decentralisatie van het sociaal domein ook onvoorziene zaken met zich meegebracht. "Men heeft gezegd; je staat dichter bij de burger als gemeente dus kan het nu ook goedkoper. Op onderdelen blijkt dat het best kan, maar dat het op onderdelen ook minder stuurbaar is dan we vooraf verwacht hadden."

Lees ook: Beesel moet bezuinigen: 1,3 miljoen tekort sociaal domein

Herstelplan
Daarom heeft het college nu een herstelplan opgesteld. Dat wordt in juni aan de raad voorgelegd. De burgemeester en drie wethouders willen de oplossing eerst in het sociaal domein zoeken. "Om de uitgaven die we daar meer hebben gedaan dan we begroot hadden, de eerste slag te maken. Dat betekent dat we kritischer gaan zijn op onze uitgaven in de jeugdzorg. Daar is nu te vaak voor ons gevoel een blanco cheque bij de hulpverleners gelegd waar wij eigenlijk weinig controle op hebben. Daar gaan we palen en perken aan stellen."

Randjes opzoeken
In 2020 kreeg de gemeente extra aanvragen voor hulp bij het huishouden. Eerder regelden inwoners dat zelf tegen een bepaald bedrag. "Nu kunnen ze het via de gemeente goedkoper aanvragen. De regeling vanuit Den Haag is wat ons betreft niet bedoeld voor mensen die het ook uit eigen portemonnee kunnen betalen. Daar gaan we nu wat ons betreft de randjes opzoeken", legt de burgervader uit.

Uitkeringen
Ook waren de uitgaves op het gebied van uitkeringen hoger dan ingeschat. "Ook door corona zie je mensen die eerder bijvoorbeeld parttime bij de Lommerbergen werkten niet meer kunnen werken. Die maken nu ook deels gebruik van uitkeringen via de gemeente. Het is aan ons om samen met het bedrijfsleven te kijken hoe we de mensen op een andere manier toch weer aan werk kunnen helpen."

Vostermans is ervan overtuigd dat Beesel de kracht heeft om het gat te dichten. "We zijn daar soms ook kwetsbaar, dus we zullen als Beesel wel voor moeten zorgen dat onze begroting wat robuuster wordt. Ik vind dat we op termijn met de raad eens goed moeten kijken naar wat onze ambities zijn."