Menu

Twitter feed Omroep P&M

Zwakke plekken dijken aangepakt

29 juli 2021

In Limburg moet voor 2050 zo’n 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden. Het gaat dan om onder andere de dijken in Kessel en Beesel.

Tijdens het hoogwater van de Maas bleek dat er zestien zwakke plekken in de dijken zitten. Die worden binnenkort aangepakt. De huidige nooddijken worden vervangen door echte dijken.


Verstevigd
In de nieuwe regels wordt, anders dan in de oude, ook rekening gehouden met evacuaties en economische schade. Om die reden moeten op de langere termijn twaalf dijktrajecten van in totaal 126 kilometer verstevigd worden.

Waterwet
De nieuwe versterking leidt er ook toe dat mensen die nu nog niet bij een dijk wonen, straks wel achter een waterkering wonen die aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet uit 2017 voldoet. Vanwege de kritieke punten in de dijk moesten inwoners in Baarlo, Kessel en Beesel twee weken geleden evacueren. De dijken hielden stand en grote schade werd voorkomen.