Panningen, Netherlands

Dit zijn de plannen van de nieuwe Limburgse coalitie

Het Limburgse coalitieakkoord voor de periode 2023-2027 ligt op tafel. Het nieuwe provinciebestuur wordt gevormd door BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. Met name klimaat, natuur, armoede, cultuur en openbaar vervoer komen in de plannen nadrukkelijk naar voren.
Youri Buis | 9 juni 2023 21:15 | Aangepast op 9 juni 2023 21:15
Stikstof en natuur
In het coalitieakkoord valt te lezen dat het nieuwe provinciebestuur zich gaat houden aan de stikstofdoelstellingen voor 2035. Daarnaast moet al in 2027 de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de Limburgse landbouw zijn verminderd. Verder wordt er aandacht besteed aan de problemen met droogte en wateroverlast. Om die te verminderen, moet er in 2027 een 'robuuster en ecologisch gezonder watersysteem zijn'. Ook moet in deze nieuwe bestuursperiode de bodemkwaliteit worden verbeterd. BBB ziet niets in het gedwongen onteigeningen om de stikstofdoelen te behalen.

Armoede en cultuur
Het nieuwe provinciebestuur heeft ook oog voor het sociaal vlak. Armoede en laaggeletterdheid wordt teruggedrongen, kinderen moeten gezonder zijn en de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken moet omhoog. Voor cultuur trekt het nieuwe provinciebestuur extra geld uit, onder meer voor de Limburgse taal (jaarlijks ruim een miljoen euro). Ook het Limburgs filmfonds (jaarlijks 400.000 euro), sport (jaarlijks 2,5 miljoen euro) en de Oud-Limburgse Schuttersfederatie (jaarlijks 100.000 euro) kunnen rekenen op meer geld.

Openbaar vervoer en elektrisch rijden
Ook is er in het nieuwe coalitieakkoord aandacht voor het openbaar vervoer, dat beter moet. Zo moet het straks makkelijker worden om vanuit Limburg naar de rest van Nederland of het buitenland te reizen. Daarnaast wordt elektrisch rijden bevorderd. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 130.000 elektrische auto’s rondrijden door de provincie. Het streven is daarom om in dat jaar in totaal 13.000 laadpalen te hebben staan. De bussen van Arriva moeten uiterlijk in 2027 emissieloos rondrijden.

Het coalitieakkoord met de naam ‘Elke Limburger Telt!‘ werd vrijdagavond gepresenteerd in Huys Kaldenbroek in Lottum. Ook werd toen duidelijk wie de gedeputeerden worden van het nieuwe provinciebestuur.

Meest gelezen

Twee mannen stelen sieraden bij cliënten Proteion

Bart Nelissen | 21 jun 2024 09:05

Aod Geluk uit Panningen gaat deuren sluiten

Jari Janssen | 24 jun 2024 16:15

Lees ook

Extra raadsvergadering over coalitie in Peel en Maas

De gemeenteraad komt volgende week woensdag bij elkaar voor een extra raadsvergadering. Dit gaat ove...

Coalitie in Peel en Maas gaat verder met twee partijen

De coalitie in Peel en Maas blijft uit het CDA en Lokaal Peel en Maas bestaan. De twee partijen gaan...

CDA en Lokaal Peel en Maas in gesprek over toekomst coalitie

Het CDA en Lokaal Peel en Maas gaan gesprekken voeren over de toekomst van de huidige coalitie in Pe...

Betere afspraken moeten criminaliteit beter bestrijden

De Provincie Limburg, gemeenten en het Waterschap willen ondermijnende criminaliteit beter bestrijde...

Gedeputeerden nieuw provinciebestuur geïnstalleerd

De zes gedeputeerden in het nieuwe provinciebestuur van Limburg, onder aanvoering van BBB, zijn vrij...

Coalitiepartijen hebben veel vertrouwen in samenwerking

Het nieuwe provinciebestuur is een bijzondere combinatie van de partijen BBB, CDA, VVD, SP en PvdA. ...