Panningen, Netherlands

Omroep P&M

De missie van Omroep P&M

Gebaseerd op de input van medewerkers, de statuten van de omroep, de Mediawet en de voorwaarden van de NLPO voor een gezond lokaal omroepwezen.
 
Omroep P&M is een (A) publieke omroep, die maatschappelijk betrokken is en met (B) de haarvaten is geworteld in de samenleving. Omroep P&M verzorgt programma's met een informatief, cultureel en educatief karakter aangevuld met entertainment. C) Ons media aanbod is journalistiek relevant en kwalitatief hoogwaardig en wordt via alle media kanalen verspreid. 

A. Organisatie
De omroep beschikt over een vitale organisatie waarin een professionele bedrijfsvoering plaatsvindt.
 
Dit houdt in:

 • Wij hebben een gezonde financiële huishouding.
 • Onze vrijwilligers zijn ons visitekaartje en vormen daarmee het belangrijkste fundament. Zij dienen naar buiten te treden als de ambassadeurs van de omroep. Voor en achter de schermen dragen zij de omroep positief uit. De vrijwilligers krijgen de kans om inspraak te leveren en waar mogelijk mee te beslissen.
 • Wij zijn een kweekvijver voor talent. Om dit talent tot wasdom te brengen realiseren wij opleidingsmogelijkheden. Omroep P&M heeft bovendien de status van ‘erkend leerbedrijf’.
 • Om vitaal te blijven anticiperen wij op ontwikkelingen en veranderingen die een mogelijke negatieve impact hebben. Dit doen wij onder andere door de samenwerking aan te gaan met collega omroepen. Onderdeel van deze samenwerking is het uitwisselen van kennis, ervaring en ideeën.
 • Ten aanzien van deze samenwerking behouden wij aan de ‘voorkant’ onze eigen identiteit. Dit betekent dat wij naar buiten treden met onze eigen naam en ons eigen logo. Aan de ‘achterkant’ willen we de samenwerking echter uitbreiden, zodat we sterker in onze schoenen staan en onze activiteiten efficiënter kunnen uitvoeren.

B. Samenleving
De omroep zit in de haarvaten van de samenleving en is dienstbaar aan de inwoners in onze regio.
 
Dit houdt in:

 • Wij staan dicht bij de burger en bij de kernen en weten wat er speelt.
 • Wij proberen ons goed te profileren, onder meer door onze zichtbaarheid en bekendheid in onze regio steeds verder te vergroten.
 • Wij hebben een groot netwerk in de regio en trachten dit netwerk steeds verder uit te breiden. Wij zien het bedrijfsleven als klant en willen de banden met lokale ondernemers aanhalen.
 • Wij trachten zoveel mogelijk betrokkenheid en bewustwording te creëren onder de bevolking. Burgerparticipatie kan vele vormen aannemen en kan onze organisatie dan ook op vele fronten versterken. Het publiek heeft een band met de omroep, zij het door voor de omroep te werken, vriend te zijn of door nieuwstips te geven, persberichten in te sturen of een klankbordfunctie te vervullen. De deur staat voor het publiek wagenwijd open zodat het makkelijk is om ons te bereiken.
 • Wij zien onszelf als een spin in het web van de maatschappij. Dit betekent dat wij samenwerken met andere partijen in die maatschappij, zij het bedrijven, overheden of maatschappelijke instellingen. Wij profileren onszelf als mediapartner, bijvoorbeeld bij de organisatie van culturele evenementen. De omroep wordt mede gefinancierd met gemeenschapsgeld en dus willen we ook een bijdrage leveren aan gemeenschappelijke initiatieven.
 • Wederzijdse versterking biedt grote voordelen, maar voor de nieuwsvoorziening is het belangrijk dat er geen brei van hetzelfde ontstaat. Wij hebben onze eigen identiteit en visie, die tot uiting komt in onze eigen nieuwsvoorziening. Hierdoor kunnen wij ons van anderen onderscheiden, wat maakt dat concurrentie in de basis geen verkeerde zaak is. Achter de schermen kan samenwerking met andere partijen echter vruchtbaar zijn, omdat we elkaar hier juist kunnen versterken.

C. Media aanbod
De omroep verzorgt een journalistiek relevant en kwalitatief hoogwaardig media aanbod.
 
Dit houdt in:

 • Het doel met ons media aanbod is om een zo groot mogelijk aantal kijkers, luisteraars en volgers te bereiken in onze regio.
 • Ons media aanbod voldoet aan de normen van het Commissariaat van de Media. De focus ligt op dagelijks nieuws en actualiteiten, sport, cultuur en informatie (met betrekking tot de regio) op alle mediakanalen.
 • Ons media aanbod draagt daarnaast bij aan de instandhouding van de gemeenschapszin en de verbondenheid van de kernen.
 • We vinden het belangrijk dat ons media aanbod naar de tevredenheid is van ons publiek, en hechten dan ook veel waarde aan de mening van dit publiek. Wij meten op regelmatige basis het kijk- en luistergedrag van onze inwoners en informeren daarbij naar de behoeften en verbeterpunten. Het publiek heeft dan ook een klankbordfunctie: zij koppelen hun meningen, wensen en behoeften terug en voorzien ons daarmee van cruciale input.
 • We nemen onze taak als waakhond van de lokale democratie serieus. We geven invulling aan deze taak door de politieke agenda te volgen en burgers te attenderen op vraagstukken die van lokaal belang zijn. Daarnaast zetten we in op een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening ten aanzien van bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen.
 • We anticiperen op veranderende trends in de maatschappij, in de journalistiek en in het omroepwezen in het algemeen. Daarom trachten wij het media aanbod te professionaliseren door middel van verrijking met nieuwe media. Ook andere innovatieve methoden en technieken die bijdragen aan de totstandkoming of verspreiding van het media aanbod worden onderzocht, en indien mogelijk toegepast.