Panningen, Netherlands

Drie Reuvernaren ontvangen koninklijke onderscheiding

Burgemeeester Bob Vostermans van Beesel heeft dinsdag drie inwoners onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Peter van der Biezen, Jac Heijnen en Heinz Heines ontvingen een lintje.
De redactie | 26 april 2022 15:35 | Aangepast op 26 april 2022 15:35
Peter van der Biezen
Peter van der Biezen (71) uit Reuver is vanaf 2013 lid van het bestuur van Zwembad De Bercken. Hij leidt eveneens de werkgroep techniek die ervoor zorgt dat de technische staat van het zwembad in goede staat blijft. Onder zijn leiding is in 2021 een volledig nieuw ondiep bassin gerealiseerd. Van der Biezen heeft zijn bestuurskwaliteiten eerder ingezet ten behoeve van het mannenkoor in Reuver (1985-2014). Hij heeft zich in deze periode ingezet voor muzikale vernieuwing en was gedurende enkele jaren voorzitter van het Koninklijk-Nederlands-Zangverbond-Limburg Rayon 3. Tenslotte was Peter van der Biezen van 1992 tot 1998 voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis De Schakel; een stichting met maatschappelijke belangen. Hij speelde een belangrijke rol in de goede samenwerking en verstandhouding tussen de beheerders, de vrijwillige medewerkers en de vaste gebruikers van De Schakel.
Peter van der Biezen met zijn vrouw Fotograaf: Ozan Tastan
Jac Heijnen
Jac Heijnen (63) uit Reuver ontvangt zijn onderscheiding uit hoofde van zijn brede en intensieve maatschappelijke betrokkenheid. Zo was hij van 2010 tot en met 2020 lid van de gemeenteraad in Beesel voor de fractie van de VLP. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de VLP-fractie en lid van de auditcommissie van de gemeente Beesel. Eveneens was hij lid van het toezichthoudende orgaan op het onderwijs. Deze laatste positie dankte hij aan zijn ruime ervaring in het onderwijsbestuur. Al vanaf 1988 was Heijnen betrokken bij OJBS De Triolier. Daar heeft hij niet alleen zitting gehad in de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, maar hij heeft eveneens deel uitgemaakt van verschillende werkgroepen. Van 2018 tot 2020 heeft Jac Heijnen zich ingezet als vrijwillige coach van statushouders via Synthese. Tenslotte zet hij zich samen met zijn echtgenote al meer dan 15 jaar in voor Born in Afrika en steunt hij in die hoedanigheid studenten en lokale projecten.

Jac Heijnen en zijn vrouw Foto: Ozan Tastan
Heinz Heines
Heinz Heines (74) uit Reuver is ruim 30 jaar actief als bestuurslid bij PDV De Duivensport te Reuver. In deze periode heeft hij belangrijke en uiteenlopende (bestuurs)functies vervuld waardoor veel liefhebbers van de duivensport in Reuver en omgeving hun hobby hebben kunnen uitoefenen. Naast zijn inzet voor de postduivenvereniging heeft Heines gedurende zeker 20 jaar mantelzorg verleend aan zijn ernstig zieke echtgenote. Hij heeft ervoor gezorgd dat zij, ondanks haar ernstige ziekte, thuis in haar eigen omgeving heeft kunnen blijven tot haar overlijden. Daarnaast had hij eveneens de zorg voor zijn twee opgroeiende kinderen.

Heinz Heines was verrast Foto: Ozan Tastan

Meest gelezen

Joost en Jopie maken showroom van woonkamer

De redactie | 29 sep 2022 15:35

Kind aangesproken door vreemde man in Meijel

De redactie | 28 sep 2022 17:03

Politie zoekt vermiste vrouw

De redactie | 27 sep 2022 15:51

Achterruit van auto aan diggelen geslagen

De redactie | 3 okt 2022 09:27

Lees ook

Woonlasten stijgen het hardst in Beesel

De stijging van de woonlasten in de gemeente Beesel is het hoogst van heel Limburg. Huiseigenaren in...

Teruglezen: De Uitslagenavond

De avond van de verkiezingsuitslagen zit erop. Omroep P&M bracht de uitslagen van de gemeente Peel e...

Vertrouwde gezichten in nieuwe raad Beesel

De gemeenteraad van Beesel is woensdag geïnstalleerd. De raad kent veel bekende gezichten. Twee raa...

Burgemeesters staan stil bij oorlog Oekraïne op Dodenherdenking

In hun speeches stonden de burgemeesters van Peel en Maas en Beesel op Dodenherdenking stil bij de o...

Wethouders Beesel geïnstalleerd

In Beesel zijn Anouk Huijs, Linda Nijssen en Marcel Roelofs geïnstalleerd als wethouders van de gem...

Gemeente Beesel start onderzoek naar regulering vrachtverkeer

De gemeente Beesel gaat een onderzoek doen naar de regulering van het vrachtverkeer binnen de gemeen...