Panningen, Netherlands

Forse investeringen schoolgebouwen Peel en Maas

Het college van Peel en Maas heeft het integraal huisvestingsplan van de basisscholen vastgesteld. In dat plan staat onder andere welke schoolgebouwen de komende jaren kunnen worden gerenoveerd of mogelijk nieuwbouw krijgen. In een later traject wordt dit officieel vastgesteld.Basisschool in alle kernenHet college streeft er naar om in alle dorpskernen onderwijs te behouden. In alle kernen van de gemeente is momenteel minstens één basisschool. Er zijn vier onderwijsstichtingen actief, Prisma, Akkoord, Kerobei en Katholiek Onderwijs Meijel. Vanaf 2018 zijn door de schoolbesturen en in dorpsontwikkelingsvisies aan de gemeente vragen gesteld om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de onderwijshuisvesting. Deze aandachtspunten zijn in het nieuwe plan voor de jaren t/m 2036 meegenomen.Renovatie of nieuwbouwScholen die de komende jaren in aanmerking komen voor renovatie of nieuwbouw zijn De Kemp in Egchel, de Liaan in Helden en de Horizon in Grashoek. Onderzoek moet uitwijzen of renovatie of nieuwbouw geschikt is.De SchoolVoor De School in Maasbree wordt een traject opgestart om de school op een alternatieve locatie mogelijk te maken, zo is het voorstel in het huisvestingsplan. Intrek in basisschool De Violier is niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. Een mogelijkheid is om de school bij het sportpark in Maasbree te huisvesten. Dat heeft de voorkeur van het schoolbestuur.Baarlose schoolIn 2017 zijn basisschool de Bollenberg en Panta Rhei gefuseerd tot de Diamant. De onderbouw en bovenbouw zijn momenteel van elkaar gescheiden. De school ziet graag één locatie. Het gebouw van Panta Rhei zou gerenoveerd kunnen worden. Ook is een mogelijkheid om een nieuw gebouw te bouwen, in samenhang met de ontwikkeling van de sporthal, die ook aan vernieuwbouw toe is.Dat geldt ook voor de FavoRiet in Panningen, waar de Nieuwschool en De Wissel met elkaar gefuseerd zijn. Het gebied wordt onderzocht. In het plan wordt als voorbeeld genoemd om een van de gebouwen te verkopen om een nieuw kindcentrum te bouwen.Forse investeringenWethouder Wim Hermans geeft aan dat er fors geïnvesteerd moet worden en dat de gemeente voor ‘een stevige opgave’ staat. Veel scholen staan op de nominatie voor een opknapbeurt of nieuwbouw. Het gaat dan volgens de wethouder in totaal om een bedrag tussen de 15 en 26 miljoen euro. Het is de bedoeling om het plan jaarlijks voor de komende vier jaar te bekijken en eventueel te herzien om ‘te voorkomen dat de raad voor een verdrongen feit komt te staan’, aldus de wethouder.Wat er exact gaat gebeuren, nieuwbouw of renovatie, wordt in een later traject besproken. In een businesscase wordt daar per school in een latere fase een besluit over genomen. De raad besluit over het voorstel in haar raadsvergadering van dinsdag 8 juni 2021.
Bart Nelissen | 7 mei 2021 14:51 | Aangepast op 7 mei 2021 14:51

Lees ook

Dode watervogels bij de Maas gevonden

Bij de Maas in de buurt van Baarlo en Kessel zijn dode watervogels gevonden. Dat heeft de gemeente P...

Voorbereiding gestart opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente in Noord-Limburg zijn met de veiligheidsregio actief op zoek naar geschikte opvanglocati...

Top 15 (week 9)

Het is deze week niet echt dringen geblazen in de top 5. Tenzij Ed Sheeran nog even wat registers op...

In gesprek met de lijsttrekker: Jan Hendriks

Hij nam in 2010 afscheid als raadslid, maar keerde vorig jaar terug in de raad. Nu is hij lijsttrekk...

Jong Nederland Maasbree plant nieuwe bomen

Op het terrein van Jong Nederland Maasbree zijn zaterdag door de jongste leden nieuwe bomen geplant....

Lokaal neemt voortouw in coalitievorming

Lokaal Peel en Maas gaat het initiatief nemen voor het vormen van een coalitie in Peel en Maas. De p...