Menu

Twitter feed Omroep P&M

Nationale Bijentelling

Het evenement vindt plaats van 17 april 2021 t/m 18 april 2021

In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 april vindt alweer de vierde Nationale Bijentelling plaats. Je kunt vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling (www.nationalebijentelling.nl).

Voorinschrijvers ontvangen informatie en weetjes over de bij en tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier te downloaden waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent. Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Op de website staan bovendien tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL (waar IKL onderdeel van uitmaakt).

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en groenbeheer.


“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio’s toe- of afnemen”, vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Volgens Biesmeijer moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen en invloeden zoals het weer te kunnen uitsluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.