Panningen, Netherlands

Bisdom roept op: denk na over toekomst kerkgebouwen

Het bisdom Roermond heeft alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om een toekomstvisie op te stellen voor de kerkgebouwen in hun federatie. Het bisdom wil dat de parochies nadenken over de toekomst van hun geloofsgemeenschap en welke rol ze daarin voor de kerken weggelegd zien over 5, 10 en 20 jaar.
Youri Buis | 19 oktober 2023 13:01 | Aangepast op 19 oktober 2023 13:01
Visie ontwikkelen
Het bisdom Roermond heeft tot nu toe altijd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid als het om sluiten van kerken gaat. “De vraag is of dat genoeg is,” zegt algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg van het bisdom. “Door pas over de toekomst van een kerkgebouw na te denken op het moment waarop openhouden echt niet meer gaat, blijven we steeds achter de feiten aanlopen. Wat we graag willen, is dat kerkbesturen – als eigenaars van de kerkgebouwen – proactief een visie ontwikkelen wat voor soort parochie ze willen zijn en hoeveel kerken ze daarvoor nodig denken te hebben.”

Zo optimaal mogelijk
Volgens Quadvlieg kan dat in het ene geval betekenen dat een parochiefederatie met bijvoorbeeld vier kerken besluit om terug te gaan naar één, terwijl een andere federatie tot de conclusie komt dat ze ook in de toekomst twee of meer kerkgebouwen nodig hebben. “Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk kerken te sluiten, maar ook niet om zoveel mogelijk kerken open te houden,” zegt Quaedvlieg. “Het gaat erom de kerkgebouwen pastoraal zo optimaal mogelijk in te zetten voor het parochiële leven.”

Draagvlak
In Peel en Maas werd er vorig jaar een kerkenvisie gepresenteerd. Een schrijversgroep voerde gesprekken met de gebedshuizen in de gemeente. De conclusie was toen ook al dat er iets moet gebeuren, want kerken houden zichzelf niet meer overeind. De belangrijkste aanbeveling van de samenstellers van het rapport is het vergroten van het draagvlak en uitbreiden van de activiteiten in de kerken. “Betrek meer mensen, ook al staan ze los van de kerkgemeenschap”, zo zei Jos Pouls destijds, lid van de werkgroep kerkenvisie.

Toekomst
In november worden er op drie plaatsen in het bisdom regiobijeenkomsten voor leden van kerkbesturen gehouden om met het bisdom over de toekomst van de kerkgebouwen in gesprek te gaan. Alle kerkbesturen hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Lees meer over:

Parochies|Kerken|Bisdom|

Meest gelezen

Dak zwembad Baarlo ingestort

De redactie | 13 jul 2024 12:02

Video: Zo stort het dak van zwembad Baarlo in

De redactie | 13 jul 2024 17:37

Al twee dagen opstoppingen op Napoleonsweg

De redactie | 9 jul 2024 16:11

Twee gewonden bij botsing in Panningen

De redactie | 11 jul 2024 10:40

Lees ook

Pinksteractie parochies in teken van missionarissen

De Pinksteractie in Nederlandse parochies staat dit jaar in het teken van de Week Nederlandse Missio...

Vastenactie parochies in het teken van klimaatverandering

De Vastenactie in de parochies van Peel en Maas staat dit jaar in het teken van klimaatverandering. ...

René Maessen tijdelijk bestuurder bisdom

Het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond heeft vanmiddag Mgr. René Maessen gekozen tot dioces...

Adventsactie parochies Peel en Maas voor goede start

De adventsactie in de parochies van Peel en Maas heeft dit jaar als thema 'Een goede start voor iede...

Missen op andere locaties vanwege hoge energieprijzen

Lagere temperaturen of zelfs geen mis meer in de kerk. Het zijn maatregelen die de kerken nemen vanw...

Kerken nemen maatregelen vanwege stookkosten

In de zeven parochies van de Vincentiusfederatie zal tijdens missen en andere vieringen de ingesteld...