Panningen, Netherlands

Masterplan om meer woningen in Kessel-Eik te realiseren

Er wordt werk gemaakt om meer woningen in Kessel-Eik te realiseren. De gemeente Peel en Maas en het dorpsoverleg van het dorp komen met een masterplan om nieuwe woningen te bouwen. Twee locaties worden gezien als mogelijke locaties voor de komst van maximaal 40 woningen. Daarnaast is een particuliere ontwikkelaar bezig met de bouw van zes appartementen.
De redactie | 30 augustus 2023 12:18 | Aangepast op 30 augustus 2023 12:18
Het dorpsoverleg wil al jaren meer woningen in het dorp om de leefbaarheid in het dorp te behouden. Wanneer er te weinig nieuwe inwoners geboren worden, komt de toekomst van de basisschool en andere voorzieningen in gevaar, zo zeggen ze. Uit een eerder woningmarktonderzoek blijkt dat er een behoefte is aan 34 woningen voor Kessel-Eik. De gemeente laat weten dat dit aantal nu mogelijk nog hoger is. Het doel van dit masterplan is om beter in te kunnen spelen op de vragen die er liggen.

Meerdere locaties
"Gekozen is om in te zetten op twee locaties, die prioriteit krijgen in een lijst van meerdere potentiële locaties. Dat resulteert nog niet tot nieuwe woningen op korte termijn, maar biedt wel het door Kessel-Eik en de gemeente gezochte positieve perspectief'', zo laat het college weten.

Karreweg Zuid
Aan de Karreweg Zuid worden zes appartementen ontwikkeld door een particuliere ontwikkelaar. Daarnaast wordt gekeken of er op een locatie in het dorp en op de plek van de kerk en pastorie woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat om zo´n 25 tot 40 woningen. De gemeente heeft nog meer locaties achter de hand, mocht blijken dat de locaties niet tot uitvoering gebracht kunnen worden. Welke locaties dat zijn, wordt niet naar buiten gebracht. Dit wordt niet gedaan om dat de gemeente geen eigenaar is van de gronden. Het zal dan moeten worden aangekocht.

Kerk
Het initiatief voor de locatie kerk en de pastorie wordt voorgesteld aan de werkgroep wonen in Kessel-Eik. Er moet eerst onderzocht worden of het plan haalbaar is. Ook de uitwerking van het type woningen, geïnteresseerde marktpartijen, inrichting omgeving en uiteindelijk de financiële haalbaarheid moet worden onderzocht.

Hoogspanning
In het masterplan staat verder dat de hoogspanningsleiding voorlopig een forse belemmering vormt voor enkele woningbouwlocaties. De bedoeling is om de hoogspanningskabels, die nu over de kern lopen, in de grond te stoppen. Een onderzoek hiervoor loopt. De definitieve goedkeuring moet nog door de gemeenteraad gegeven worden.

Lees meer over:

Kessel-Eik|Masterplan|

Lees ook

Brouwerie ’t Eikkaterke stopt ermee

Brouwerie ’t Eikkaterke uit Kessel-Eik stopt. Dat laten eigenaren Wesley en Jessica Janssen weten.

Kaarsjes branden voor overleden Max op Prisma-scholen

Het is een dag met een lach en een traan. In Helden vond vrijdagochtend te uitvaart plaats van de He...

Maatregelen vanwege hogere waterstand van de Maas

In Kessel en Kessel-Eik worden maatregelen genomen vanwege een hogere waterstand van de Maas. Zo zij...

Maak kennis met Lynn Nellen, prinses van De Eikkaters

Tot aan de vastelaovend leren we in P&M Vandaag de prinsen en prinsessen in Peel en Maas kennen. Wat...

Huis van stro in Kessel-Eik definitief

Aan de Lanterdweg in Kessel-Eik wordt momenteel hard gewerkt aan een huis van stro. Koen Sweelssen e...

Musschenberg Kessel-Eik in ere hersteld

De Musschenberg in Kessel-Eik is in ere hersteld. Vroeger was het normaal om op deze plek van het ui...