Panningen, Netherlands

Ontwerp Programma en planMER Baarlo–Hout-Blerick ter inzage

Gemeenten Peel en Maas en Venlo, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben bestuurlijk ingestemd met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de Milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick. De stukken liggen nog tot en met woensdag 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de inzageperiode kan iedereen zijn mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.
Willemien Wertz | 27 augustus 2021 13:32 | Aangepast op 27 augustus 2021 13:32
Het Ontwerp Programma en het planMER zijn in te zien op www.overheid.nl . De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties:

Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1 in Panningen: 077 306 66 66;

Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo: telefoon 14 077;

Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond: 088 889 0100;

Provincie Limburg, Limburglaan 10 in Maastricht: 043 389 9999;

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 in Den Haag:


Wegens COVID-19 kunnen beperkte openingstijden gelden. Maak vooraf een afspraak per telefoon of e-mail.

Een zienswijze kun je indienen tot en met woensdag 29 september 2021: schriftelijk, online of mondeling.

Online een zienswijze indienen kan via dit formulier .

Een schriftelijke zienswijze kun je richten aan: Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze Baarlo–Hout-Blerick’.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kun je contact opnemen met het Waterschap via 088 889 01 00 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl om een afspraak te maken met omgevingsmanager Jaap Spaans.

Tijdens de formele ter inzage periode (van 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021) worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. De collega’s van het Waterschap, gemeenten Peel en Maas en Venlo, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om je vragen te beantwoorden. Tussen 16.00 en 20.00 uur ben je welkom. De bijeenkomsten worden per deelgebied georganiseerd:

Dinsdag 7 september voor Noord (Baarlo Noord, Voortweg en Molenkampweg). Locatie: ’t Raodhoes, Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick.

Donderdag 9 september voor Midden (Kwistbeek, buitengebied, coupure). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Dinsdag 14 september voor Zuid (Hummerenweg en omgeving). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Schikt de datum voor je deelgebied niet dan kun je gerust op een andere dag komen.

Voor aanmelden klik hier . Kun je niet naar één van de inloopbijeenkomsten komen dan kun je vragen stellen per e-mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl .

Omgevingsmanager Jaap Spaans geeft in onderstaande video een presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER:


Wat houdt het Ontwerp Programma en planMER in?

Het Ontwerp Programma beschrijft de ambities en de doelen voor het ‘laagterras’ Baarlo–Hout-Blerick. Om die doelen te behalen worden er projecten uitgevoerd (zoals een dijkversterking, dijkverlegging of beekherstel) en initiatieven uit het gebied ondersteund. Denk aan plannen van bewoners en ondernemers voor een duurzame toekomst van het gebied.

Het Ontwerp Programma bevat:

Een voorkeursalternatief voor het gebied dat bestaat uit een kaartbeeld en een beschrijving van maatregelen in het kader van waterveiligheid, de beoogde gebiedsontwikkeling in Laerbroeck en andere activiteiten en projecten;

Een verantwoording van de gemaakte keuzes en afwegingen;

Een overzicht van de projecten en activiteiten die op dit moment lopen.

Een planMER zorgt ervoor dat de milieubelangen tijdens de besluitvorming op een volwaardige manier meewegen. De kern van de planMER draait om het in beeld brengen van de milieueffecten. Het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie wordt daarmee inzichtelijk gemaakt.

Meest gelezen

Politie zoekt vermiste vrouw

De redactie | 27 sep 2022 15:51

Kind aangesproken door vreemde man in Meijel

De redactie | 28 sep 2022 17:03

Joost en Jopie maken showroom van woonkamer

De redactie | 29 sep 2022 15:35

Lees ook

Gemeente gaat komremmers plaatsen bij rotonde Beringe

De gemeente Peel en Maas gaat komremmers plaatsen bij de rotonde tussen de Kanaalstraat en Meijelsew...

Dit is de KiesWijzer van Beesel

Om de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen op weg te helpen, heeft Omroep P&M een KiesWijzer ont...

In gesprek met de lijsttrekker - Anouk Huijs

Ze was leerkracht van het jaar en is nu teamleider op een school in Beesel. Ze houdt van sporten en ...

Vooral 35-plussers in Beesel mogen stemmen

In de gemeente Beesel zal de verkiezingsuitslag hoogstwaarschijnlijk vooral door volwassenen tussen ...

Nepcollectanten in Beesel actief

De gemeente Beesel waarschuwt voor nepcollectanten die geld ophalen voor hulp aan Oekraïne.

Brand in bosje nabij Lommerbergen

In een bosje tussen Beesel en Reuver is zondagmiddag brand ontstaan. De brandweer kon de brand snel ...