Panningen, Netherlands

Ontwerp Programma en planMER Baarlo–Hout-Blerick ter inzage

Gemeenten Peel en Maas en Venlo, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben bestuurlijk ingestemd met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de Milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick. De stukken liggen nog tot en met woensdag 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de inzageperiode kan iedereen zijn mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.
Willemien Wertz | 27 augustus 2021 13:32 | Aangepast op 27 augustus 2021 13:32
Het Ontwerp Programma en het planMER zijn in te zien op www.overheid.nl . De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties:

Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1 in Panningen: 077 306 66 66;

Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo: telefoon 14 077;

Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond: 088 889 0100;

Provincie Limburg, Limburglaan 10 in Maastricht: 043 389 9999;

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 in Den Haag:


Wegens COVID-19 kunnen beperkte openingstijden gelden. Maak vooraf een afspraak per telefoon of e-mail.

Een zienswijze kun je indienen tot en met woensdag 29 september 2021: schriftelijk, online of mondeling.

Online een zienswijze indienen kan via dit formulier .

Een schriftelijke zienswijze kun je richten aan: Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze Baarlo–Hout-Blerick’.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kun je contact opnemen met het Waterschap via 088 889 01 00 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl om een afspraak te maken met omgevingsmanager Jaap Spaans.

Tijdens de formele ter inzage periode (van 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021) worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. De collega’s van het Waterschap, gemeenten Peel en Maas en Venlo, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om je vragen te beantwoorden. Tussen 16.00 en 20.00 uur ben je welkom. De bijeenkomsten worden per deelgebied georganiseerd:

Dinsdag 7 september voor Noord (Baarlo Noord, Voortweg en Molenkampweg). Locatie: ’t Raodhoes, Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick.

Donderdag 9 september voor Midden (Kwistbeek, buitengebied, coupure). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Dinsdag 14 september voor Zuid (Hummerenweg en omgeving). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Schikt de datum voor je deelgebied niet dan kun je gerust op een andere dag komen.

Voor aanmelden klik hier . Kun je niet naar één van de inloopbijeenkomsten komen dan kun je vragen stellen per e-mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl .

Omgevingsmanager Jaap Spaans geeft in onderstaande video een presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER:


Wat houdt het Ontwerp Programma en planMER in?

Het Ontwerp Programma beschrijft de ambities en de doelen voor het ‘laagterras’ Baarlo–Hout-Blerick. Om die doelen te behalen worden er projecten uitgevoerd (zoals een dijkversterking, dijkverlegging of beekherstel) en initiatieven uit het gebied ondersteund. Denk aan plannen van bewoners en ondernemers voor een duurzame toekomst van het gebied.

Het Ontwerp Programma bevat:

Een voorkeursalternatief voor het gebied dat bestaat uit een kaartbeeld en een beschrijving van maatregelen in het kader van waterveiligheid, de beoogde gebiedsontwikkeling in Laerbroeck en andere activiteiten en projecten;

Een verantwoording van de gemaakte keuzes en afwegingen;

Een overzicht van de projecten en activiteiten die op dit moment lopen.

Een planMER zorgt ervoor dat de milieubelangen tijdens de besluitvorming op een volwaardige manier meewegen. De kern van de planMER draait om het in beeld brengen van de milieueffecten. Het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie wordt daarmee inzichtelijk gemaakt.

Meest gelezen

Vriendengroep valt 'met de deur in huis'

Eric Reijnders | 18 mei 2024 19:41

Lees ook

Geen extreme schade door noodweer, code geel ingetrokken

Het regent veel, maar verder lijkt het voorspelde noodweer voor dinsdagavond mee te vallen. Er is vo...

Vertrekkende spelers nemen afscheid bij Bevo Hc

Tien jaar lang droeg Dario Polman het shirt van Bevo Hc. Zelf speelde hij vanwege een liesblessure n...

SV Panningen lijdt nederlaag in ‘t Ven

Er valt weinig te vertellen over de belangrijke wedstrijd van SV Panningen tegen een van de concurre...

Wederom veel regen verwacht voor Noord-Limburg

Er word op dinsdagavond en dinsdagnacht wederom veel regen verwacht in Noord-Limburg. De KNMI heeft ...

Twee gewonden na botsing op A73 bij Reuver

Op de A73 zijn dinsdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt L1 Nieuws. Er viel...

Vrienden van Peel en Maas keert na jaren weer terug

In 2012 vond de eerste editie van Vrienden van Peel en Maas live plaats. Twaalf jaar na dato komt er...