Panningen, Netherlands

Vernieuwingen raadsvergaderingen

De raad heeft twee wijzigingen in de manier van vergaderen doorgevoerd. De ene wijziging heeft te maken met de vernieuwing van de vergaderstructuur waar de raad al een tijd mee aan het experimenteren is, de andere wijzigingen komen voort uit de beperkingen vanwege corona.
Bart Nelissen | 6 mei 2020 11:55 | Aangepast op 6 mei 2020 11:55
De nieuwe vergaderstructuur waar de komende tijd mee geëxperimenteerd wordt zit als volgt in elkaar. Elke vergadercyclus bestaat nog maar uit twee vergaderingen. Een commissievergadering en een raadsvergadering. De commissievergadering is openbaar. Naast de technische toelichting is er ruimte voor discussie. Inwoners en ondernemers kunnen inspreken (max. 3 minuten), op de onderwerpen die op de agenda staan. Aan het eind van de vergadering wordt balans opgemaakt en gekeken welke onderwerpen hamerstukken zijn voor de raadsvergadering.

In de commissievergadering schuiven per fractie maximaal 2 raadsleden en 2 burgerraadsleden aan. Van de vergadering worden geluidsopnames gemaakt, hij wordt niet uitgezonden via de webcam. De geluidsfragmenten worden na de vergadering online geplaatst.

Door corona zijn fysieke commissievergaderingen niet mogelijk en bekijken we alternatieven. De afgelopen periode worden commissievergaderingen via een schriftelijke ronde afgehandeld. Mogelijk dat de komende commissievergadering ook digitaal plaatsvindt.

De opzet van de raadsvergadering is gewijzigd. De aftrap met vaste agendapunten is ongewijzigd gebleven. De agenda is verdeeld in hamerstukken en bespreekpunten. Na de vaste opening van de vergadering volgt eerst besluitvorming over de hamerstukken. Daarna zijn de bespreekpunten aan de beurt. Na elk agendapunt valt direct een besluit van de gemeenteraad.

Deze raadsvergadering is openbaar, wordt live uitgezonden en is terug te kijken via ‘uitzending gemist’.

Door corona zijn fysieke raadsvergaderingen niet mogelijke en bekijken we alternatieven. De vergadering van 12 mei vindt voor het eerst geheel digitaal plaats. Raadsleden zijn via een videoverbinding ‘aanwezig’ bij de raadsvergadering. Het wordt live uitgezonden via de webcam en is terug te kijken via ‘uitzending gemist’.

Lees ook

Gemeente Peel en Maas steunt Oekraïners

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de nieuwe partij D66 Peel en Maas heb...

Baarlo weer succesvol

Baarlo heeft donderdag ook haar derde inhaalwedstrijd gewonnen. In de 3e klasse C wist Baarlo in Osp...

IVN Helden zoekt nieuw clubgebouw

Het IVN Helden is naarstig op zoek naar een eigen ruimte. De vereniging voor natuureducatie heeft mo...

In gesprek met de lijsttrekker: Rian Janssen

Rian Janssen is de lijsttrekker van Samen Verder in de gemeente Beesel. Vier jaar geleden deed de pa...

Hier kun je in Beesel stemmen

We mogen weer naar de stembus om een rood bolletje in te kleuren. Aan de hand van de stemmen wordt e...

''Voor elke inwoner een boom''

In Kessel en Kessel-Eik wordt medio april gestart met het planten van de bomen uit het 7.319-Bomenpl...