Panningen, Netherlands

Voorstel voor aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten

Vanaf 1 mei kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend bij de gemeente Peel en Maas voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dat staat in het nieuwe beleid voor arbeidsmigranten dat het college gaat voorleggen aan de gemeenteraad.De beslissing om voorlopig geen aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten meer te behandelen, werd vorig jaar genomen. In juni 2020 besloot het college een tijdelijke stop in te voeren voor de behandeling van nieuwe initiatieven. De tijdelijke stop is tussentijds verlengd tot 1 mei 2021. In de tussenliggende periode is het beleid geëvalueerd. Het nieuwe beleid leidde namelijk tot een forse groei van initiatieven en aanvragen. Er hebben interviews plaatsgevonden met bestuurders, medewerkers van de gemeente, huisvesters en arbeidsmigranten. Het voorgaande beleid blijft in stand, al worden er wel aanpassingen gedaan. Alleen lokale bedrijven mogen nog huisvestingslocaties realiseren. Hiermee wordt voorkomen dat er op grote schaal huisvesting in Peel en Maas wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten die elders in de regio of daarbuiten werken. Verder wordt de eis dat minimaal 25% van de arbeidsmigranten moet bestaan uit eigen personeel, verhoogd naar 75%.Er is plaats voor maximaal drie locaties tot 200 plaatsen, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de relatie met de draagkracht van de omgeving, zoals invloed op voorzieningen en gezondheidszorg. De derde pilot van maximaal 400 plaatsen wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. In 2022 wordt heroverwogen of deze pilot wordt vervolgd.Wethouder Paul Sanders geeft aan dat het draagvlak in de kernen een belangrijk punt wordt. In Maasbree is bijvoorbeeld het draagvlak voor de huisvesting de afgelopen jaren afgenomen, zo blijkt uit het aantal zienswijzen op aanvragen. Ook de druk op de eerstelijns zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Huisartsen maakten zich zorgen over het aantal arbeidsmigranten en de druk op de zorg. In het nieuwe beleid worden arbeidsmigranten beter gespreid over de kernen. Er worden geen normen of cijfers opgenomen voor spreiding per kern.De gemeente wil de komende tijd inzichtelijk maken hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente wonen. Het gaat dan om de shortstay werknemers, die voor korte tijd in de gemeente verblijven. De komende jaren tot 2030 komen er naar verwachting nog eens 6000 arbeidsmigranten in de gemeente Peel en Maas te werken. Het voorstel van het college wordt op 30 maart behandeld in de commissie en op 20 april door de gemeenteraad.
Bart Nelissen | 19 maart 2021 11:38 | Aangepast op 19 maart 2021 11:38

Meest gelezen

Illegale bewoning op Baarloos vakantiepark

De redactie | 17 mei 2022 18:23

Stormschade Helden: takken breken af

De redactie | 19 mei 2022 16:38

Radiopresentatrice Han Udo (80) overleden

De redactie | 20 mei 2022 23:15

Hevige rookontwikkeling in Maasbree

De redactie | 22 mei 2022 08:52

Lees ook

Onderzoek: "Teksten raadsnieuws in weekblad te lang"

De teksten van het raadsnieuws op de gemeentepagina van de gemeente Peel en Maas in de HALLO Peel en...

Ruim 20 woningen zonder water in Baarlo

De Waterleiding Maatschappij Limburg heeft zaterdag en zondag een lek in Baarlo moeten repareren. Er...

Werkzaamheden aan Beesels Broek

In het natuurgebid Beesels Broek worden de komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlij...

Twee nieuwe wethouders in Beesel

De partijen die nu het college in Beesel vormen, blijven dat ook de komende vier jaar. Het CDA Beese...

Trouwen in Peel en Maas relatief goedkoop

Peel en Maas hoort bij de gemeenten in Nederland met de goedkoopste trouwceremonies. Voor een trouwc...

Energiekosten Peel en Maas gemiddeld boven 5000 euro

Peel en Maas is een van de elf Limburgse gemeenten waar je gemiddeld meer dan 5000 euro kwijt bent a...