Panningen, Netherlands

'Water beter naar ons voedsel dan naar zee'

Hoogst opmerkelijk noemt Peter van Dijck, hoofdbestuurder van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, het besluit van Waterschap Limburg om een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af te kondigen.
Bart Nelissen | 18 juni 2021 16:37 | Aangepast op 18 juni 2021 16:37
‘Het gaat om Noord- en Midden-Limburg, waar het waterschap nota bene vorige week nog het water weg liet lopen.’

Het onttrekkingsverbod verbaast Van Dijck niet. ‘Dat hebben we de afgelopen jaren elk jaar rond deze tijd, al is het dit jaar een maand later dankzij de goede grondwaterstanden, waar boeren en tuinders samen met het waterschap hard aan hebben gewerkt door de stuwen hoog te houden. Dus van het verbod op zich kijken we niet zo op, maar het is moeilijk uit te leggen dat je als waterschap de ene week de stuwen in een gebied omlaag zet om het water linea recta de Maas in te laten lopen en een paar dagen erna een onttrekkingsverbod afkondigt voor datzelfde gebied.’

En de stuwen staan nog steeds omlaag. ‘Het waterschap kiest er nu dus voor om het water weg te laten lopen in plaats van het te gebruiken voor onze voedselvoorziening en verdroging tegen te gaan’, concludeert Van Dijck. ‘Als we dat water zouden gebruiken voor de beregening, zou er ook nog een deel weer terugkomen in het grondwater. Nu ligt het morgen in de Noordzee en zijn we het gewoon kwijt. Wat mij betreft kan dat water beter naar ons voedsel dan naar zee.’

Van Dijck realiseert zich dat ook het waterschap hier in een tweespalt zit. ‘Aan de ene kant moet ze voldoen aan de ecologische en natuurdoelen van de Kaderrichtlijn Water en aan de andere kant zorgen dat de boel niet verdroogt. Je kunt niet én water laten stromen én het vasthouden om verdroging tegen te gaan, maar het kan ook niet zo zijn dat de land- en tuinbouw de dupe worden van tegenstrijdig beleid.’

Lees ook

Stichting zamelt aggregaten in voor Oekraïne

Stichting Maasbree Wolsztyn is een inzamelingsactie gestart voor inwoners van de gemeente Lityn in O...

Terugkijken: Politiek Café Beesel

In het eerste Politiek Café stonden de thema's toerisme en zorg centraal. Alle partijen deelden hun...

Varkens omgekomen na val in gierput

Twee varkens zijn dinsdagavond overleden na een val in een gierput in Meijel.

School Beesel zorgt voor discussie in Politiek Café

De keuze over de nieuwe school leverde opnieuw discussie op in het Politiek Café. Maandag in de raa...

Voormalige camping en groepswoningen opvanglocaties Oekraïners

In twee groepswoningen in Maasbree en op een voormalige camping in Meijel worden Oekraïense vluchte...

CDA aan zet bij onderhandelingen voor college Beesel

Het CDA is de grootste partij in Beesel. Hoe gaat de coalitie eruit zien? De partij van Anouk Huijs ...