Panningen, Netherlands

Jeugdcriminaliteit in Peel en Maas neemt toe, college reageert

Het aantal incidenten in Peel en Maas waar jeugd bij betrokken is, neemt toe. Het gaat voornamelijk om een vaste groep jongeren van 14 jaar en ouder. Dat schrijft het college in een brief met antwoorden op raadsvragen, die op tafel werden gelegd door D66.
Youri Buis | 9 november 2023 11:28 | Aangepast op 9 november 2023 11:28
Vaste groepen
De toename van jeugdcriminaliteit is in lijn met de landelijke trend. Jeugdigen die voor het eerst in aanraking komen met politie en justitie worden daarnaast steeds jonger. Volgens het college valt een toename van het aantal verdachten mede te verklaren door een intensievere aanpak van jongeren die overlast veroorzaken of betrokken zijn bij criminele activiteiten. Ook speelt mee dat voornamelijk vaste groepen zijn betrokken bij incidenten. Wel is de verwachting dat de meldingen van jeugdoverlast in de publieke ruimte dit kalenderjaar gaan afnemen.

Bureau Halt
Het college schrijft in haar brief dat er de afgelopen jaren ook een stijgende lijn is te zien in het aantal doorverwijzingen van jongeren naar bureau Halt. Tot 1 oktober 2023 ontving Halt van 20 jongeren woonachtig in de gemeente Peel en Maas een melding. Daarvan zijn 17 jongeren door de politie doorverwezen, twee door leerplicht en één door het Openbaar Ministerie.

Integrale aanpak
Om de stijgende trend te doorbreken, zet de gemeente Peel en Maas in op een integrale aanpak van individuen en groepen. Daarbij werkt het intensief samen met ketenpartners zoals het zorg- en veiligheidshuis, jongerenwerk en de politie. Ook staat de gemeente nauw in contact met omliggende gemeenten.

Jongerencentra
In de brief gaat het college ook in op overlast in en rondom jongerencentra in de gemeente. De centra hanteren na de coronaperiode meer veiligheidsmaatregelen en houden meer toezicht. Met het Mafcentrum in Maasbree en Sjiwa in Baarlo zijn er volgens het college duidelijke afspraken gemaakt die worden gemonitord door de gemeente en de politie. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de maatregelen die de centra zelf treffen om een veilig uitgaansklimaat te creëren.

Bagatelliserende ouders
De fractie van D66 vroeg ook hoe er wordt omgegaan met ouders die bepaalde situaties bagatelliseren. Daarop antwoordt het college dat het wel eens voorkomt dat ouders vinden dat het wel meevalt, maar exacte aantallen worden niet genoemd. Ouders in deze positie worden vrijwillige gezinshulpverlening aangeboden. Als zij dit weigeren terwijl het toch noodzakelijk wordt geacht, kan met de betrokken instanties worden opgeschaald om zo toch tot medewerking te komen.

Meest gelezen

DES Group neemt Regio Service over

De redactie | 30 nov 2023 13:55

Atje vur Adje wint liedjesavond Dörper Kuus

Bregje Deckers | 26 nov 2023 11:54

Lees ook

Personen bekeurd voor overlast in Maasbree

Twee personen hebben in de nacht van maandag op dinsdag overlast en rommel veroorzaakt aan de Dorpst...

Smeulend vuur Sint Maarten zorgt voor overlast

Het Sint Maartensvuur in Egchel heeft enkele dagen na het feest voor overlast gezorgd. De brandweer ...

Oplettende ouders moeten overlast hangjeugd aanpakken

Al langere tijd is de overlast van hangjongeren in Reuver, Offenbeek en Beesel een probleem. De inze...

Onderzoek naar verdachten van jeugdcriminaliteit

In de gemeente Peel en Maas worden per duizend inwoners twaalf jongeren verdacht van jeugdcriminalit...

Minder meldingen van overlast door verwarde personen

In de gemeenten Peel en Maas en Beesel waren er in 2022 minder meldingen van overlast door verwarde ...

College kan na introductieprogramma echt aan de slag

Na een inwerkprogramma van ruim 10 dagen kan het nieuwe college van Peel en Maas echt aan de slag. D...