Panningen, Netherlands

Oppositie kritisch, maar begroting wordt toch unaniem aangenomen

De begroting voor de komende jaren in de gemeente Peel en Maas is dinsdagavond goedgekeurd. De oppositiepartijen hadden kritiek op de volgens hen inhoudsloze plannen van het college. De VVD en PvdA/GroenLinks kwamen dan ook met voorstellen of aanpassingen op de begroting.
De redactie | 14 november 2023 21:05 | Aangepast op 14 november 2023 21:05
Toch werd de begroting unaniem aangenomen in de raad. De gemeente staat er financieel goed voor en wil de komende jaren verder investeren in de openbare ruimte, accommodaties en het toerisme. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke belastingen in 2024 voor een huishouden met bijna 18 euro. De OZB stijgt in Peel en Maas gemiddeld met twee procent. De rioolheffing gaat met gemiddeld vier euro omhoog en de afvalstoffenheffing met 9 euro.


Toeristisch platform
De visie van het toeristisch platform was onderdeel van het debat in de raad. Het college wil 185.000 euro vrijmaken voor de uitvoering van een plan van het toeristisch recreatief platform. Een groep ondernemers wil de gemeente op dit gebied verder op de kaart zetten. Annigje Primowees verbaasde zich erover dat dit plan niet eerder aan de raad is voorgelegd. “Het zit nu verstopt in de begroting”, zei het raadslid van PvdA/GroenLinks. Ze vindt het een procedurefout. Haar mening werd gesteund door Jeanne Hesen (VVD) en Henk Boots en Edward Wezenberg (Lokaal Peel en Maas).
PvdA/GroenLinks diende dan ook een amendement in om geen stijging van de bijdrage aan het toeristisch platform op te nemen in de begroting, die niet werd gesteund door een meerderheid in de raad.

Culturele subsidie
De VVD stelde voor om een bijdrage van tien euro per leerling te gaan verstrekken aan basisscholen voor het organiseren van uitstapjes en activiteiten. Door de toenemende armoede hebben niet alle ouders de financiële middelen hebben om uitjes te betalen. Steeds minder scholen besteden aandacht aan educatieve uitstapjes, zo stelt de partij. Suzan Hermans vertelde in de raad dat ze signalen heeft gekregen van scholen dat er een groeiend aantal ouders is dat geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Dit is nodig om deze activiteiten te organiseren. Volgens wethouder Beukema is er bij de schoolbesturen geen behoefte aan extra gelden. De besturen ervaren de bijdrage niet als een probleem, zo zei de wethouder in de raad. Raadslid Hermans stelde dan ook voor om eerst te onderzoeken waar de onduidelijkheid zit.

Fietsbrug
De VVD vroeg ook aandacht voor het realiseren een fietsbrug over het afwateringskanaal bij de Musschenberg in Kessel-Eik. Toen bleek dat er momenteel gesprekken voeren om de voormalige fietsbrug in Meijel te verplaatsen naar Kessel-Eik, trok de partij de motie in. Wethouder Van Lierop maakte wel als kanttekening dat de brug wel technisch inpasbaar moet zijn.

OZB terugbrengen
De VVD kwam ook dit jaar met het voorstel om de OZB verhoging van twee procent terug te brengen naar nul procent. De partij stelde ook voor om de voorgenomen stijging van de verblijfsbelasting en huisvesting arbeidsmigranten terug te brengen naar 1,20 euro. Beide voorstellen haalden het niet.

Lees meer over:

Gemeenteraad|Begroting|

Meest gelezen

Dubbele autobrand in Panningen

Jari Janssen | 14 jun 2024 09:01

Kessel-Eikse in nieuwe Videoland-serie

Jari Janssen | 14 jun 2024 08:57

Auto in brand op A67

De redactie | 13 jun 2024 20:53

Lees ook

Gemeenteraad draagt nieuwe burgemeester op 14 mei voor

De gemeenteraad van Peel en Maas komt op 14 mei in een extra besloten vergadering bijeen om een besl...

Raad akkoord over Laefplein, ondanks zorgen over veiligheid en verkeer

Het Laefplein in Maasbree wordt een groen plein met appartementen. De gemeenteraad gaat in de raadsv...

29 sollicitanten voor burgemeestersfunctie Peel en Maas

Er zijn 29 sollicitanten voor de burgemeestersfunctie in Peel en Maas. Commissaris van de koning Emi...

Oppositiepartijen willen betere communicatie en transparantie van coalitiepartijen

De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben woensdagavond flinke kritiek geuit op het proces en d...

Raad gaat akkoord met nieuwbouw gymzaal in Beesel

Er komt definitief een nieuwe gymzaal in Beesel. De huidige zaal aan de Kerstenbergweg wordt gesloop...

Gemeente Beesel gaat aan de slag met woonwagenbeleid

De gemeente Beesel gaat de komende tijd aan de slag met een woonwagenbeleid. De gemeente wil hiermee...