Panningen, Netherlands

Oppositie kritisch, maar begroting wordt toch unaniem aangenomen

De begroting voor de komende jaren in de gemeente Peel en Maas is dinsdagavond goedgekeurd. De oppositiepartijen hadden kritiek op de volgens hen inhoudsloze plannen van het college. De VVD en PvdA/GroenLinks kwamen dan ook met voorstellen of aanpassingen op de begroting.
De redactie | 14 november 2023 21:05 | Aangepast op 14 november 2023 21:05
Toch werd de begroting unaniem aangenomen in de raad. De gemeente staat er financieel goed voor en wil de komende jaren verder investeren in de openbare ruimte, accommodaties en het toerisme. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke belastingen in 2024 voor een huishouden met bijna 18 euro. De OZB stijgt in Peel en Maas gemiddeld met twee procent. De rioolheffing gaat met gemiddeld vier euro omhoog en de afvalstoffenheffing met 9 euro.


Toeristisch platform
De visie van het toeristisch platform was onderdeel van het debat in de raad. Het college wil 185.000 euro vrijmaken voor de uitvoering van een plan van het toeristisch recreatief platform. Een groep ondernemers wil de gemeente op dit gebied verder op de kaart zetten. Annigje Primowees verbaasde zich erover dat dit plan niet eerder aan de raad is voorgelegd. “Het zit nu verstopt in de begroting”, zei het raadslid van PvdA/GroenLinks. Ze vindt het een procedurefout. Haar mening werd gesteund door Jeanne Hesen (VVD) en Henk Boots en Edward Wezenberg (Lokaal Peel en Maas).
PvdA/GroenLinks diende dan ook een amendement in om geen stijging van de bijdrage aan het toeristisch platform op te nemen in de begroting, die niet werd gesteund door een meerderheid in de raad.

Culturele subsidie
De VVD stelde voor om een bijdrage van tien euro per leerling te gaan verstrekken aan basisscholen voor het organiseren van uitstapjes en activiteiten. Door de toenemende armoede hebben niet alle ouders de financiële middelen hebben om uitjes te betalen. Steeds minder scholen besteden aandacht aan educatieve uitstapjes, zo stelt de partij. Suzan Hermans vertelde in de raad dat ze signalen heeft gekregen van scholen dat er een groeiend aantal ouders is dat geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Dit is nodig om deze activiteiten te organiseren. Volgens wethouder Beukema is er bij de schoolbesturen geen behoefte aan extra gelden. De besturen ervaren de bijdrage niet als een probleem, zo zei de wethouder in de raad. Raadslid Hermans stelde dan ook voor om eerst te onderzoeken waar de onduidelijkheid zit.

Fietsbrug
De VVD vroeg ook aandacht voor het realiseren een fietsbrug over het afwateringskanaal bij de Musschenberg in Kessel-Eik. Toen bleek dat er momenteel gesprekken voeren om de voormalige fietsbrug in Meijel te verplaatsen naar Kessel-Eik, trok de partij de motie in. Wethouder Van Lierop maakte wel als kanttekening dat de brug wel technisch inpasbaar moet zijn.

OZB terugbrengen
De VVD kwam ook dit jaar met het voorstel om de OZB verhoging van twee procent terug te brengen naar nul procent. De partij stelde ook voor om de voorgenomen stijging van de verblijfsbelasting en huisvesting arbeidsmigranten terug te brengen naar 1,20 euro. Beide voorstellen haalden het niet.

Lees meer over:

Gemeenteraad|Begroting|

Meest gelezen

Auto komt tot stilstand na botsing in Panningen

De redactie | 3 dec 2023 21:31

Prikkelarme zone bij Christmas Truckrun

De redactie | 4 dec 2023 10:35

Bord geplaatst om informatie te delen

De redactie | 4 dec 2023 12:15

Lees ook

Geen ravijnjaar voor Peel en Maas: huishouden betaalt volgend jaar 18 euro meer

Waar gemeentes in de regio spreken van een ravijnjaar in 2026, is dat in Peel en Maas niet het geval...

Financiële ademruimte voor Beesel, maar: “Moeten alert blijven”

Nadat er jarenlang sprake was van financiële uitdagingen, kan er bijna een meerjarig sluitende begro...

Karin Jacobs terug in de gemeenteraad

Karin Jacobs is dinsdagavond geïnstalleerd als raadslid. Daarmee is de VVD-fractie weer compleet na ...

Waterschapsbelasting volgend jaar fors omhoog

De waterschapsbelasting wordt volgend jaar hoger. Donderdag heeft het Waterschap de begroting gepubl...

Teun Heldens neemt afscheid van gemeenteraad: “Pas goed op onze mooie gemeente”

VVD-fractievoorzitter Teun Heldens heeft dinsdagavond afscheid genomen van de lokale politiek in Pee...

Bestemming reststroken in één keer gewijzigd

Wethouder Rob Wanten van Peel en Maas wil verkochte reststroken in één keer de juiste bestemming gev...