Panningen, Netherlands

Peel en Maas: 2,1 miljoen euro in de plus op jaarrekening

De gemeente Peel en Maas heeft over 2020 zwarte cijfers kunnen schrijven. De jaarrekening komt uit op een overschot van 2,1 miljoen euro.
Deborah Parren | 25 juni 2021 17:00 | Aangepast op 25 juni 2021 17:00
De jaarrekening werd vrijdag gepubliceerd.

Grondexploitatie

Het positieve saldo heeft vooral te maken met extra inkomsten voor grondexploitatie. Dat leverde 2 miljoen euro meer op dan was begroot. "We kopen gronden die bijvoorbeeld voor woningbouw worden ontwikkeld", legt wethouder Paul Sanders uit. "Als projecten zijn afgerond, maak je winst op grondexploitatie. Daar zit nu een enorme vaart in, omdat projecten snel worden opgeleverd."

Inburgering

Door de coronacrisis werden er ook kosten niet gemaakt, zoals een bedrag van 86.000 euro voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Die wet houdt in dat gemeenten inburgerplichtige nieuwkomers gaan begeleiden bij de inburgering. Daarnaast konden er verschillende actiteiten ook op dat gebied niet plaatsvinden en dat leverde weer een besparing op.

Steunfonds corona

De gemeente had in de begroting ook een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor een steunfonds corona. Verenigingen en stichtingen die door corona op het punt van omvallen staan kunnen daar een beroep op doen. Er kwamen 34 aanvragen binnen bij de gemeente. In totaal kregen 16 verenigingen of stichtingen geld uit dat potje. Het gaat om in totaal een kleine 190.000 euro waardoor Peel en Maas nog 310.000 euro overhoudt.

Onderwijsachterstandenbeleid

Ook kreeg Peel en Maas van het Rijk een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid. Daardoor kregen kinderen met een indicatie voor voor en vroegschoolse (vve) educatie 16 uur per week in plaats van 10 uur per week een vve-programma. Het doel daarvan is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Kinderopvang

Verder kon de gemeente rekenen op een tegemoetkoming voor kinderen 2 tot 6 jaar met een social medische indicatie. De kosten voor kinderopvang komen dan deels voor rekening van de gemeente.

Sociaal domein

Overigens waren er ook kosten die hoger uitvielen dan was vastgelegd in de begroting. Dat geldt onder andere voor het sociaal domein met daarin participatie, Wmo, jeugd en algemene en maatwerkvoorzieningen. Op dat gebied is een tekort ontstaan van 200.000 euro. Volgens de gemeente heeft dat drie oorzaken.

Zwaardere zorg

Een daarvan is dat het aantal(bijstands)uitkeringen is toegenomen. Binnen de jeugdhulp waren er verder enkele specifieke casussen met een financieel grote impact. Ook waren meerkosten niet in de begroting opgenomen. Het gaat om een compensatieregeling die in 2020 is ingesteld om aanbieders in het sociaal domein een omzet te garanderen, net als in 2019. Ondanks het tekort is zorgwethouder Anget Mestrom positief. "We proberen zorg naar de voorkant te halen om zwaardere zorg te voorkomen. We mogen stellen dat dat z'n effect krijgt. Dat maakt dat we aan de voorkant nu dat er een eigen potje is dat we kunnen beheren."

Afvalkosten

Ook waren de inzamelkosten van afval fors hoger. Dat had deels te maken dat veel mensen het milieupark bezochten en er dus meer aanbod was. "Mensen zijn in huis gaan klussen en dat hebben we gemerkt bij het milieupark", merkt wethouder Sanders op.

Drukte milieuparken

Dat leidde tot hogere inzamelkosten en hogere verwerkingskosten. "Sommige uitstromen leveren geld op, terwijl andere geld kosten. Dat wat iets oplevert, was juist minder terwijl de kosten zijn toegenomen."

Ook moest de drukte worden gereguleerd. "We hadden speciale routes gemaakt", vertelt de wethouder. Verder werd vanwege corona gewerkt met een vaste bezetting van vuilniswagens en dat bracht meer kosten met zich mee.

Vorig jaar hield Peel en Maas nog 75.000 euro over aan 2019.

Foto: Unsplash

Meest gelezen

Politie zoekt naar vermiste 18-jarige

De redactie | 3 feb 2023 16:09

Politie deelt camerabeelden cashtrapper

De redactie | 1 feb 2023 18:23

Plattelandshoés krijgt nieuwe appartementen

De redactie | 31 jan 2023 19:21

Opening Straotzitting dit jaar extra bijzonder

De redactie | 2 feb 2023 18:33

Lees ook

Gemeente gaat komremmers plaatsen bij rotonde Beringe

De gemeente Peel en Maas gaat komremmers plaatsen bij de rotonde tussen de Kanaalstraat en Meijelsew...

Dit is de KiesWijzer van Beesel

Om de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen op weg te helpen, heeft Omroep P&M een KiesWijzer ont...

In gesprek met de lijsttrekker - Anouk Huijs

Ze was leerkracht van het jaar en is nu teamleider op een school in Beesel. Ze houdt van sporten en ...

Vooral 35-plussers in Beesel mogen stemmen

In de gemeente Beesel zal de verkiezingsuitslag hoogstwaarschijnlijk vooral door volwassenen tussen ...

Nepcollectanten in Beesel actief

De gemeente Beesel waarschuwt voor nepcollectanten die geld ophalen voor hulp aan Oekraïne.

Brand in bosje nabij Lommerbergen

In een bosje tussen Beesel en Reuver is zondagmiddag brand ontstaan. De brandweer kon de brand snel ...