Menu

Twitter feed Omroep P&M

Gemeente snapt zorgen zorgaanbieders

16 april 2021

De gemeente Peel en Maas snapt dat zorgaanbieders bezorgd zijn over de voorgenomen wijziging van de pilot Hulp bij het huishouden. Het college wil er een dorpsvoorziening van maken. Dat houdt voor de vijf zorgaanbieders in dat ze geen contract meer met de gemeente hebben, maar met de dorpen.

"Het is goed dat de zorgaanbieders de zorgen hebben geuit. Dit is voor hen ook anders. Ze sluiten het contract niet meer af met een overheidspartij, waarmee continuïteit welhaast gegarandeerd is, maar met onze dorpen", schrijft de gemeente in een reactie.

Daar zit ook de grootste zorg bij de zorgaanbieders Proteion, Tzorg, Thuiszorg Helpende Hand, Sint Jozef wonen en zorg en Buurtdiensten. "We weten niet wie onze contractpartner wordt en we kennen de inhoud van de contracten niet", zo uitte Yvonne van de Stay, directeur Thuiszorg Helpende Hand, eerder haar zorgen. "We weten niet of daar alle kaders in gewaarborgd worden, zoals de juridische kaders en de cao die nu geldt volgens de Wmo." De gemeente is echter ervan overtuigd dat de dorpsgemeenschappen hun zorg over een goed contract met continuïteit voor de aanbieders nadrukkelijk op het netvlies hebben.

Lees ook: Zorgaanbieders bezorgd over doorontwikkeling pilot

Volgens de zorgaanbieders houdt de uitvoering van de pilot als dorpsvoorziening juridisch geen stand. Uit een juridisch onderzoek, dat de zorgaanbieders hebben laten uitvoeren, zou blijken dat de doorontwikkeling juridisch onhoudbaar is. "Er zijn juridische kaders rondom de wetgeving. De Wmo moet je inzetten waar het voor bedoeld is. Die kun je niet zomaar opzij zetten vanuit een innovatieve blik", lichtte Jeroen Kamerbeek, directeur van Tzorg eerder toe. De gemeente laat weten dat die juridische adviezen achterhaald zijn. "Aangezien er in deze adviezen uitgegaan wordt van een algemeen gebruikelijk Wmo voorziening en dit is niet het geval bij een dorpsvoorziening."

Daarom denkt Peel en Maas dat de de pilot als dorpsvoorziening wel juridisch houdbaar is. "Als besloten wordt tot een dorpsvoorziening, dan wordt er door de gemeente subsidie verleend aan deze dorpsvoorziening en is de subsidiebeschikking, met daaraan gekoppeld een subsidieovereenkomst, de juridische grondslag."

Verder zetten de zorgorganisaties hun vraagtekens bij de meerwaarde om van de pilot, dat nu nog een algemene voorziening is, een dorpsvoorziening te maken. "Ik moet eerlijk bekennen dat we precies hetzelfde doen bij de 950 cliënten in de pilot en de mensen die in maatwerkvoorziening zitten", zegt de directeur van Thuiszorg Helpende Hand. "De cliënten vanuit de Wmo zijn net zo tevreden als de cliënten van de pilot."

De gemeente legt uit dat de meerwaarde van het voorgestelde plan bij het eigenaarschap ligt. "Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en uitvoering in handen van burgercollectieven. De gemeente ondersteunt financieel. Dit is dus een meerwaarde ten opzichte van een algemene voorziening waarbij het eigenaarschap bij de gemeente ligt."

De gemeente heeft afgelopen dinsdag aan tafel gezeten met de zorgaanbieders. "Het gesprek was om te bouwen aan de relatie", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Ook ter verduidelijking van een aantal vragen die er leven. Nu kan de tijd benut worden om samen de overeenkomst te zoeken over de inhoud van de contracten."

Als de gemeenteraad komende dinsdag instemt met het raadsvoorstel, dan worden twee soort overeenkomsten opgesteld. Het gaat om een contract tussen de zorgaanbieders en de dorpen en een subsidieovereenkomst tussen de gemeente en de dorpen.

De definitieve overeenkomsten moeten uiterlijk 31 december op tafel liggen.